Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-1B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 109-4752/2005, stran 11613 DATUM OBJAVE: 6.12.2005

VELJAVNOST: od 1.1.2006 / UPORABA: od 1.1.2006

RS 109-4752/2005

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.1.2006 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.11.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 109/05

Časovnica

Na današnji dan, 30.11.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2006
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4752. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-1B)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-1B)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. novembra 2005.
 
001-22-125/05
 
Ljubljana, dne 1. decembra 2005
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-1B)

 

"1. člen

 
(1)
V Zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04, 57/04 – ZDS-1, 109/04 – odločba US, 139/04 in 96/05 – ZRTVS-1) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
 
"(2) Za vprašanja davčnega postopka, ki niso urejena z mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: Slovenija), z zakonom o obdavčenju, s tem zakonom, zakonom, ki ureja davčno službo, zakonom, ki ureja carinsko službo, ali zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.".
 
(2)
V tretjem odstavku se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
 
"– Direktiva Sveta 77/799/EGS z dne 19. decembra 1977 o medsebojni pomoči pristojnih organov držav članic na področju neposrednega obdavčevanja in obdavčevanja zavarovalnih premij, UL L 336 z dne 27. 12. 1977, s spremembami – z II. poglavjem četrtega dela tega zakona;".
 

2. člen

 
V sedmem odstavku 2. člena se besedilo "Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Slovenije)" nadomesti z besedo "Slovenije".
 

3. člen

 
Drugi odstavek 4. člena se črta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window