Navigacija

Zakon o sodnem registru (ZSReg)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 13-514/1994, stran 708 DATUM OBJAVE: 10.3.1994

VELJAVNOST: od 25.3.1994 / UPORABA: od 25.3.1994

RS 13-514/1994

Verzija 16 / 16

Čistopis se uporablja od 15.4.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 23.10.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 13/94, 31/00 - ZP-L, 91/05, 42/06 - ZGD-1, 33/07, 93/07, 65/08, 49/09, 82/13 - ZGD-1H, 17/15, 54/17, 16/19 - ZNP-1

Časovnica

Na današnji dan, 23.10.2019 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.4.2019
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

514. Zakon o sodnem registru

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

UKAZ
o razglasitvi zakona o sodnem registru

 
Razglašam zakon o sodnem registru, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. februarja 1994.
 
Št. 0100-23/94
 
Ljubljana, dne 1. marca 1994
 
Predsednik Republike Slovenije
Milan Kučan l.r.
 

Z A K O N
O SODNEM REGISTRU

 

I. UVODNI DOLOČBI

 

1. člen

 
(1)
Ta zakon ureja sodni register, določa podatke, ki se vpišejo v sodni register, pravila postopka, v katerem pristojno sodišče odloča o vpisu v sodni register, in pravila, po katerih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve upravlja sodni register.
 
(2)
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije delno prenašata Enajsta direktiva Sveta z dne 21. decembra 1989 o razkritjih podružnic, ki jih v državi članici odprejo nekatere oblike družb za katere velja zakonodaja druge države (UL L št. 395 z dne 30. 12. 1989, str. 36) in Direktiva 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim pododstavkom člena 48 Pogodbe, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti (UL L št. 258 z dne 1. 10. 2009, str. 11), kot sta bili spremenjeni z Direktivo 2012/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o spremembi Direktive Sveta 89/666/EGS ter direktiv 2005/56/ES in 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede povezovanja centralnih in trgovinskih registrov ter registrov družb (UL L št. 156 z dne 16. 6. 2012, str. 1).
 

1.a člen

 
(1)
"Agencija" po tem zakonu je Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
 
(2)
Ti pojmi imajo v tem zakonu pomen, opredeljen v teh določbah Zakona o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06, 33/07 – ZSReg-B, 19/15 in 54/17; v nadaljnjem besedilu: ZPRS-1):
 
1.
»poslovni register« v prvi alineji 2. člena,
 
2.
»matična številka« v osmi alineji 2. člena,
 
3.
»sistem povezovanja poslovnih registrov« v drugi alineji 2. člena,
 
4.
»sistem za podporo poslovnim subjektom« v deveti alineji 2. člena,
 
5.
»točka za podporo poslovnim subjektom« v enajsti alineji 2. člena,
 
6.
»enotni identifikator« v 7.a členu.
 
(3)
"Enotna identifikacijska številka" po tem zakonu je:
 
1.
za fizične osebe, ki so vpisane v centralnem registru prebivalstva in imajo v Republiki Sloveniji stalno ali začasno prebivališče: EMŠO,
 
2.
za pravne osebe, ki so vpisane v poslovnem registru: matična številka,
 
3.
za druge fizične in pravne osebe: davčna številka.
 
(4)
"Matična evidenca identifikacijskih podatkov" po tem zakonu je:
 
1.
centralni register prebivalstva za fizične osebe iz 1. točke prejšnjega odstavka,
 
2.
sodni register za pravne osebe, ki so vpisane v tem registru,
 
3.
poslovni register za druge fizične in pravne osebe, razen oseb iz 2. točke tega odstavka,
 
4.
davčni register za druge fizične in pravne osebe, razen oseb iz 1. do 3. točke tega odstavka.
 
(5)
Pojma "tuje podjetje iz ES" in "tuje podjetje iz tretje države" sta v tem zakonu uporabljena v pomenu, kot je opredeljen v prvem odstavku 674. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06 – popravek; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1).
 
(6)
Če fizična oseba v Republiki Sloveniji nima stalnega ali začasnega prebivališča, ali če pravna oseba nima matične številke, ker ni vpisana v poslovni register, in potrebuje identifikacijsko številko, da bi se lahko v sodni register vpisala kot družbenik, ustanovitelj ali član subjekta vpisa ali kot član organa subjekta vpisa, se na njeno zahtevo vpiše v davčni register zaradi dodelitve davčne številke, tudi če niso izpolnjeni splošni pogoji za vpis v davčni register, ki jih določa zakon, ki ureja davčni register, in zakon, ki ureja davčni postopek.
 

SODNI REGISTER

 

Namen sodnega registra

 

2. člen

 

 
(1)
Sodni register sestoji iz glavne knjige in zbirke listin.
 
(2)
Glavna knjiga je namenjena vpisu in objavi podatkov o pravno pomembnih dejstvih, za katere ta ali drug zakon določa, da se vpišejo v sodni register.
 
(3)
Listine, na podlagi katerih je bil opravljen vpis posameznega pravno pomembnega dejstva, ali za katere zakon določa, da se predložijo registrskemu sodišču, se vložijo v zbirko listin.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window