Navigacija

Zakon o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (ZSFR)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 75-2681/1994, stran 4262 DATUM OBJAVE: 2.12.1994

VELJAVNOST: od 17.12.1994 / UPORABA: od 17.12.1994

RS 75-2681/1994

Verzija 7 / 7

Čistopis se uporablja od 7.5.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 75/94, 35/96 - ORSRNK4, 24/03, 68/08, 77/08 - ZJS-1, 105/12 - ZSDH, 39/13 - ZSDH-A

Časovnica

Na današnji dan, 28.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 7.5.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

2681. Zakon o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

UKAZ
o razglasitvi zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško

 
Razglašam zakon o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. novembra 1994.
 
Št. 012-01/94-154
 
Ljubljana, dne 30. novembra 1994.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l.r.
 
Ljubljana, dne 30. novembra 1994
 

ZAKON
O SKLADU ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO IN ODLAGANJA RADIOAKTIVNIH ODPADKOV IZ NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO

 

1. člen

 
Za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljnjem besedilu: NEK), shranjevanje in trajno odlaganje srednje in nizko radioaktivnih odpadkov iz NEK ter iztrošenega goriva se ustanovi Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljnjem besedilu: Sklad).
 
Razgradnja po tem zakonu pomeni odstranitev in končno odlaganje vseh radioaktivnih delov in materialov. Vsi deli morajo biti dekontaminirani in varno shranjeni.
 

2. člen

 
Sklad je pravna oseba in posluje v imenu in za svoj račun.
 
Sklad posluje z imenom: Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK.
 
Sedež Sklada je v Krškem.
 

3. člen

 
(1)
Sredstva, zbrana po tem zakonu, se uporabljajo za:
 
-
financiranje storitev, kot jih določa 95. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04; v nadaljnjem besedilu: ZVISJV-UPB2);
 
-
financiranje priprave in izvedbe projektov za varno in končno odlaganje izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov iz NEK;
 
-
financiranje priprave in izvedbe projekta za varno razgradnjo NEK;
 
-
plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora lokalnim skupnostim skladno z Uredbo o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta (Uradni list RS, št. 143/03; v nadaljnjem besedilu: UV8).
 
(2)
Sklad zagotavlja finančna sredstva za izvajanje nalog prve, druge in tretje alinee prejšnjega odstavka osebi (v nadaljnjem besedilu: uporabnik finančnih sredstev), ki jo kot nosilko nalog določa ZVISJV-UPB2 ali skupni program razgradnje skladno z uveljavljeno Pogodbo med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v NEK in njenim izkoriščanjem in razgradnjo (Uradni list RS – mednarodne pogodbe, št. 23/03; v nadaljnjem besedilu: Pogodba).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window