Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra-B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 57-3031/2007, stran 7750 DATUM OBJAVE: 29.6.2007

VELJAVNOST: od 30.6.2007 / UPORABA: od 30.6.2007

RS 57-3031/2007

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 30.6.2007 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 57/07

Časovnica

Na današnji dan, 20.3.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 30.6.2007
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3031. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra-B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra-B)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. junija 2007.
 
001-22-67/07
 
Ljubljana, dne 27. junija 2007
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVNEM PRAVOBRANILSTVU (ZDPra-B)

 

1. člen

 
V Zakonu o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 41/06 - uradno prečiščeno besedilo in 1/07 - odločba US) se v 12. členu dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
 
"Državno pravobranilstvo ima na podlagi tega zakona ali drugih zakonov, ki določajo njegove naloge in pristojnosti, zaradi obravnavanja in reševanja posamezne zadeve pravico do brezplačnega dostopa oziroma do brezplačnega neposrednega elektronskega dostopa do informatiziranih vpisnikov sodišč in vseh javnih knjig, registrov in drugih uradnih evidenc, ki jih upravljajo organi javnega sektorja v informatizirani obliki. V navedene zbirke podatkov dostopa z navedbo osebnega imena in naslova prebivališča obdolženca, obtoženca ali stranke sodnega ali drugega postopka, navedbo namena dostopa ter opravilne številke zadeve državnega pravobranilstva. Državno pravobranilstvo lahko v podatke iz zbirk podatkov vpogleda, jih kopira, prepiše ali izpiše ter nadalje obdeluje v postopkih, kjer izvršuje svoje zakonsko določene naloge in pristojnosti.
 
Pri dostopu do zbirk osebnih podatkov, evidenc ali registrov, ki vsebujejo občutljive osebne podatke, se način dostopa in sistem zavarovanja osebnih podatkov določi v državnopravobranilskem redu, po pridobitvi predhodnega soglasja Informacijskega pooblaščenca.".
 

2. člen

 
V drugem odstavku 25. člena se za besedo "pošteno" doda vejica in besedilo "ali je bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je podan razlog za razrešitev državnega pravobranilca (prvi odstavek 61. člena)".
 

3. člen

 
V prvem odstavku 34. člena se besedi "sprejeme sklep" nadomestita z besedama "izda akt".
 
V drugem odstavku se besedilo "sprejme sklep o imenovanju" nadomesti z besedo "imenuje".
 
V tretjem odstavku se beseda "sklepu" nadomesti z besedo "aktu".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window