Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 126-5392/2003, stran 17292 DATUM OBJAVE: 18.12.2003

VELJAVNOST: od 19.12.2003 / UPORABA: od 19.12.2003

RS 126-5392/2003

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 19.12.2003 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 126/03

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 19.12.2003
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5392. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-B)

 
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. novembra 2003.
 
001-22-108/03
 
Ljubljana, dne 9. decembra 2003.
 
Predsednik Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek l. r.
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-B)

 

1. člen

 
V zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT-B in 72/03) se v prvem odstavku 7. člena in v prilogi 2:
 
-
plačna podskupina "E1 – Zdravniki" dopolni tako, da se glasi: "E1 – Zdravniki in zobozdravniki",
 
-
plačna podskupina "E3 – Medicinske sestre/zdravstveni tehniki" spremeni tako, da se glasi: "Medicinske sestre, babice in tehniki zdravstvene nege",
 
-
plačna podskupina "E4 – Zdravstveni delavci" dopolni tako, da se glasi "E4 – Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci".
 

2. člen

 
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
"(1) Osnovne plače ravnateljev, direktorjev in tajnikov, zaposlenih pri proračunskih uporabnikih iz 2. točke 2. člena tega zakona, upoštevaje zahtevnost delovnega mesta ter pomen proračunskega uporabnika, ki ga vodijo, se določijo z uvrstitvijo v plačni razred."
 
V tretjem, četrtem in petem odstavku se besedilo "pri osebah javnega prava iz prvega odstavka tega člena" nadomesti z besedilom "pri proračunskih uporabnikih iz 2. točke 2. člena tega zakona".
 

3. člen

 
V 53. členu se datum "1. 1. 2004" nadomesti z datumom "1. julij 2004".
 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window