Navigacija
Portal TFL
 • PREDPIS
 • RAZVELJAVLJEN, a se še uporablja

Pravilnik o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 70-3842/2007, stran 10100 DATUM OBJAVE: 3.8.2007

VELJAVNOST: od 1.12.2007 do 25.4.2014 / UPORABA: od 1.12.2007 do 31.12.2024

RS 70-3842/2007

Verzija 4 / 5

Čistopis se uporablja od 26.4.2014 do 31.12.2024. Status čistopisa na današnji dan, 25.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 70/07, 6/12, 14/13, 25/14

Časovnica

Na današnji dan, 25.3.2023 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 26.4.2014
  DO 31.12.2024
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 
 

3842. Pravilnik o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 20. člena in drugega odstavka 52. člena Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06) minister za zdravje, v soglasju z ministrom za okolje in prostor ter ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izdaja naslednji
 

P R A V I L N I K
o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje

 

1. člen

 
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L št. 123 z dne 24. 4. 1998, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2011/81/EU z dne 20. septembra 2011 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev deltametrina kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 243 z dne 21. 9. 2011, str. 16), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 98/8/ES), ureja posebne pogoje za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merila za določitev biocidnih proizvodov, ki se smejo prodajati le na določenih mestih prodaje.
 

2. člen

 
Posebni pogoji za dajanje biocidnih proizvodov v promet, ki se lahko določijo v dovoljenju za dajanje biocidnega proizvoda v promet in uporabo, se nanašajo predvsem na:
 
-
vrsto in način uporabe kot to določa Priloga V Direktive 98/8/ES,
 
-
nevarne lastnosti v skladu s predpisi, ki se uporabljajo za razvrščanje, pakiranje in označevanje biocidnih proizvodov,
 
-
ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot to izhaja iz ocene biocidnega proizvoda,
 
-
mesto prodaje,
 
-
uporabnike po Zakonu o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06 in 77/11; v nadaljnjem besedilu: zakon),
 
-
embalažo, ki mora biti v skladu z zakonom in
 
-
drugo, kakor to določa zakon.
 

3. člen

 
(1)
Za potrebe tega pravilnika je specializirana prodajalna za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: specializirana prodajalna) prodajni objekt, kjer se opravlja promet z biocidnimi proizvodi na drobno in ki mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo predpisi o posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami.
 
(2)
Ne glede na določbe prejšnjega člena se lahko le v specializiranih prodajalnah prodajajo biocidni proizvodi, za katere je bilo dovoljenje izdano v skladu s postopkom iz 37. člena zakona, ki so:
 
a)
zelo strupeni (T+),
 
-
akutna strupenost (oralno, dermalno, pri vdihavanju), kategoriji nevarnosti 1, 2,
 
-
STOT SE 1 (specifična strupenost za posamezne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija nevarnosti 1),
 
b)
strupeni (T),
 
-
akutna strupenost (oralno, dermalno, pri vdihavanju), kategorija nevarnosti 3,
 
-
STOT RE 1 (specifična strupenost za posamezne organe – ponavljajoča izpostavljenost, kategorija nevarnosti 1),
 
c)
razvrščeni kot rakotvorni, mutageni ali strupeni za razmnoževanje z opozorilnimi stavki:
 
-
R40 Možen rakotvorni učinek; H351 Sum povzročitve raka.
 
-
R62 Možna nevarnost oslabitve plodnosti; H361f Sum škodljivosti za plodnost.
 
-
R63 Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku; H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
 
-
R64 Lahko škoduje zdravju dojenčka prek materinega mleka; H362 Lahko škoduje dojenim otrokom.
 
-
R68 Možna nevarnost trajnih okvar zdravja; H341 Sum povzročitve genetskih okvar.
 
d)
jedki (C),
 
-
Jedkost za kožo, kategorije nevarnosti 1A, 1B, 1C.
 
e)
razvrščeni z opozorilnima stavkoma:
 
-
R42 Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju; H334 Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.
 
-
R43 Lahko povzroči preobčutljivost v stiku s kožo; H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
 
(3)
Specializirana prodajalna mora voditi evidenco iz 44. člena zakona.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window