Zakon o zdravniški službi (ZZdrS)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 98-4618/1999, stran 14653 DATUM OBJAVE: 3.12.1999

VELJAVNOST: od 18.12.1999 / UPORABA: od 18.12.1999

RS 98-4618/1999

Verzija 34 / 34

Čistopis se uporablja od 27.4.2024 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.6.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 98/99, 67/02, 86/02 - ZOZPEU, 15/03, 63/03 - odl. US, 2/04, 47/06, 68/06 - ZSPJS-F, 15/08 - ZPacP, 58/08, 107/10 - ZPPKZ, 40/12 - ZUJF, 88/16 - ZdZPZD, 40/17, 64/17 - ZZDej-K, 49/18, 66/19, 203/20 - ZIUPOPDVE, 199/21, 206/21 - ZDUPŠOP, 141/22 - ZNUNBZ, 136/23 - ZIUZDS, 35/24

Časovnica

Na današnji dan, 16.6.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 27.4.2024
    DO nadaljnjega
 
 

4618. Zakon o zdravniški službi (ZZdrS)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o zdravniški službi (ZZdrS)

 
Razglašam zakon o zdravniški službi (ZZdrS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. novembra 1999.
 
Št. 001-22-161/99
 
Ljubljana, dne 26. novembra 1999.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N 
O ZDRAVNIŠKI SLUŽBI (ZZdrS)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

a1. člen

 
Ta zakon ureja pogoje za opravljanje zdravniške službe, zasebno zdravniško službo, pravice in dolžnosti zdravnikov pri opravljanju zdravniške službe ter določa pristojnosti in naloge upravnih organov in nosilcev javnih pooblastil ter v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L št. 255 z dne 30. 9. 2005, str. 22), zadnjič spremenjeno z Delegiranim sklepom Komisije (EU) 2016/790 z dne 13. januarja 2016 o spremembi Priloge V k Direktivi 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede dokazil o formalnih kvalifikacijah in nazivov programov usposabljanja (UL L št. 134 z dne 24. 5. 2016, str. 135), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2005/36/ES), v delu, ki se nanaša na usposabljanje zdravnikov, občasno opravljanje storitev in znanje jezika.
 

1. Zdravnik in zdravniška služba

 

1. člen

 
Zdravnica in zdravnik ter doktorica dentalne medicine in doktor dentalne medicine (v nadaljnjem besedilu: zdravnik) opravljajo zdravstveno dejavnost kot zdravniško službo v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, in tem zakonom.
 
Zdravnik je temeljni odgovorni nosilec opravljanja zdravstvene dejavnosti.
 

2. člen

 
Zdravnik mora pri uresničevanju svojih pravic, svoboščin in dolžnosti vselej ravnati tako, da varuje nepristranskost in neodvisnost izvajanja zdravniške službe ter ugled zdravniškega poklica.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window