Navigacija

Zakon o vrtcih (ZVrt)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 12-569/1996, stran 871 DATUM OBJAVE: 29.2.1996

VELJAVNOST: od 15.3.1996 / UPORABA: od 15.3.1996

RS 12-569/1996

Verzija 29 / 29

Čistopis se uporablja od 1.9.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.6.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 55/17, 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 18/21

Časovnica

Na današnji dan, 3.6.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.9.2021
    DO nadaljnjega
 
 

569. Zakon o vrtcih (ZVrt)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o vrtcih (ZVrt)

 
Razglašam zakon o vrtcih (ZVrt), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. februarja 1996.
 
Št. 001-22-21/96
 
Ljubljana, dne 22. februarja 1996.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O VRTCIH (ZVrt)

 

I. TEMELJNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Ta zakon ureja predšolsko vzgojo, ki jo izvajajo javni in zasebni vrtci in varstvo predšolskih otrok, ki ga izvajajo varuhi predšolskih otrok na domu.
 

2. člen

(temeljne naloge vrtcev)

 
Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.
 

3. člen

(načela predšolske vzgoje v vrtcih)

 
Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja in poteka po načelih:
 
-
demokratičnosti,
 
-
pluralizma,
 
-
avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih,
 
-
enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnosti med otroki,
 
-
pravice do izbire in drugačnosti in
 
-
ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window