Navigacija

Zakon o gostinstvu (ZGos)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 1-7/1995, stran 41 DATUM OBJAVE: 10.1.1995

VELJAVNOST: od 25.1.1995 / UPORABA: od 25.1.1995

RS 1-7/1995

Verzija 8 / 8

Čistopis se uporablja od 13.8.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 1/95, 40/99, 36/00 - ZPDZC, 101/05, 60/07, 26/14 - ZKme-1B, 52/16

Časovnica

Na današnji dan, 26.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 13.8.2016
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

7. Zakon o gostinstvu (ZGos)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91.člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o gostinstvu

 
Razglašam zakon o gostinstvu, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. decembra 1994.
 
012-01/94-174
 
Ljubljana, dne 29. decembra 1994.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O GOSTINSTVU

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Gostinstvo je po tem zakonu opravljanje gostinske dejavnosti.
 
Gostinska dejavnost obsega pripravo in strežbo jedi in pijač ter nastanitev gostov.
 

2. člen

 
Gostinsko dejavnost iz prejšnjega člena opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti, ter društva, ki imajo gostinsko dejavnost določeno v svojem temeljnim aktu, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom (v nadaljnjem besedilu: gostinci).
 
Gostinsko dejavnost lahko v obsegu, ki ga določa ta zakon, opravljajo kot sobodajalci in kmetje tudi fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom.
 
Gostinec lahko brez posebne registracije v svojem gostinskem obratu gostom nudi posamezne izdelke, katerih ponudba je v gostinstvu običajna (tobačni izdelki, spominki, turistične publikacije, slaščice, slane palčke, žvečilni gumi ipd.) in, ki zaokrožujejo njegovo ponudbo (suhomesnati izdelki, ustekleničene pijače, kava ipd.).
 

II. GOSTINSKI OBRATI

 

4. člen

 
Gostinska dejavnost se opravlja v gostinskih obratih ali zunaj njih pod pogoji, določenimi s tem zakonom in drugimi predpisi.
 
Gostinski obrat so funkcionalno povezani in ustrezno urejeni prostori, ki omogočajo opravljanje določene vrste gostinske dejavnosti.
 
Vrste gostinskih obratov so: hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi, kampi, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari ter obrati za pripravo in dostavo jedi.
 
Gostinska dejavnost se opravlja zunaj gostinskega obrata v premičnih objektih oziroma z objekti, s sredstvi ali napravami, ki so prirejene v ta namen.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window