Navigacija

Zakon o občinskem redarstvu (ZORed)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 139-6040/2006, stran 16161 DATUM OBJAVE: 29.12.2006

VELJAVNOST: od 1.1.2007 / UPORABA: od 1.1.2007

RS 139-6040/2006

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 11.3.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 139/06, 9/17

Časovnica

Na današnji dan, 26.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 11.3.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

6040. Zakon o občinskem redarstvu (ZORed)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o občinskem redarstvu (ZORed)

 
Razglašam Zakon o občinskem redarstvu (ZORed), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. decembra 2006.
 
Št. 001-22-202/06
 
Ljubljana, dne 27. decembra 2006
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O OBČINSKEM REDARSTVU (ZORed)

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
(1)
Ta zakon ureja uresničevanje pristojnosti občine za ustanovitev in organizacijo ter določitev delovnega področja in nalog občinskega redarstva.
 
(2)
Zakon določa pogoje za opravljanje nalog pooblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva, pooblastila, uniformo, označbe in opremo občinskih redarjev ter vsebino in način vodenja evidenc.
 

I. OBČINSKO REDARSTVO

 

2. člen

(ustanovitev)

 
(1)
Mestna občina ustanovi mestno redarstvo, občina pa lahko ustanovi občinsko redarstvo (v nadaljnjem besedilu: občinsko redarstvo) z odlokom, ki ga na predlog županje ali župana (v nadaljnjem besedilu: župan) sprejme občinski svet.
 
(2)
Dve ali več občin lahko z odlokom, ki ga na predlog župana v enakem besedilu sprejmejo njihovi občinski sveti, ustanovi medobčinsko redarstvo kot organ skupne občinske uprave.
 
(3)
Če občina ne ustanovi občinskega redarstva ali medobčinskega redarstva, določi z odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, da naloge občinskega redarstva opravlja občinski redar ali občinska redarka (v nadaljnjem besedilu: občinski redar).
 

3. člen

(delovno področje in naloge občinskega redarstva)

 
(1)
Delovno področje in naloge občinskega redarstva določa zakon ali na podlagi zakona izdan občinski predpis.
 
(2)
V okviru in v skladu s predpisi iz prejšnjega odstavka in z občinskim programom varnosti iz 6. člena tega zakona skrbi občinsko redarstvo za javno varnost in javni red na območju občine in je pristojno:
 
-
nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
 
-
varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
 
-
skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
 
-
varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščine,
 
-
vzdrževati javni red in mir.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window