Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 42-2008/2002, stran 4106 DATUM OBJAVE: 15.5.2002

VELJAVNOST: od 30.5.2002 / UPORABA: od 30.5.2002

RS 42-2008/2002

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 30.5.2002 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 23.2.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 42/02

Časovnica

Na današnji dan, 23.2.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 30.5.2002
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2008. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-C)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-C)

 
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. aprila 2002.
 
001-22-41/02
 
Ljubljana, dne 3. maja 2002.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH (ZUT-C)

 

1. člen

 
V zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/2000, 44/2000 in 81/2000) se v 4. členu v tretjem odstavku obakrat črta beseda "oseb,".
 

2. člen

 
V 5. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
"Ne glede na prejšnji odstavek nastane taksna obveznost za spise in dejanja iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka, za katere se višina takse ne more določiti ob vložitvi vloge, v trenutku, ko upravni organ pridobi podatke potrebne za določitev višine takse, nikakor pa kasneje kot v trenutku izdaje spisa iz 2. točke oziroma izvršitve dejanja iz 3. točke prejšnjega odstavka."
 

3. člen

 
V 8. členu se v prvem odstavku na koncu črta pika in doda besedilo "oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti."
 
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
"Takse ni mogoče plačati s taksnimi vrednotnicami, če:
 
1.
mora taksni zavezanec plačati takso nad zneskom, določenim s predpisom iz 9. člena tega zakona;
 
2.
je v taksni tarifi določeno, da je treba plačati takso v gotovini,
 
3.
plačuje takso taksni zavezanec v tujini ali
 
4.
če mora taksni zavezanec plačati takso za spis ali dejanje v elektronskih upravnih zadevah."
 
V tretjem odstavku se za besedo "gotovini" dodajo besede "oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window