Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 36-1718/2003, stran 4274 DATUM OBJAVE: 16.4.2003

VELJAVNOST: od 17.4.2003 / UPORABA: od 17.4.2003

RS 36-1718/2003

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 17.4.2003 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 36/03

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 17.4.2003
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1718. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-B)

 
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 8. aprila 2003.
 
001-22-29/03
 
Ljubljana, dne 16. aprila 2003.
 
dr. Janez Drnovšek l. r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH (ZKZ-B)

 

1. člen

 
V zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 – odločba US, 1/99-ZNIDC, 54/2000-ZKme, 68/2000 – odločba US, 27/2002 – odločba US, 58/2002-ZMR-1, 67/2002, 110/2002-ZUreP-1 in ZGO-1) se za 16. členom doda novo III. poglavje in 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. in 25. člen, ki se glasijo:
 

"III. PROMET S KMETIJSKIMI ZEMLJIŠČI, GOZDOVI IN KMETIJAMI

 

17. člen

 
Za promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi ali kmetijami po tem zakonu se šteje pridobitev lastninske pravice s pravnimi posli med živimi in v drugih primerih, ki jih določa ta zakon.
 
Promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi ali kmetijami teče po postopku in na način določen s tem zakonom, če ni glede predkupne pravice kmetijskih zemljišč, gozdov in kmetij z drugim zakonom določeno drugače.
 

18. člen

 
Zaščitena kmetija iz 2. člena zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 70/95 in 54/99 – odločba US) se v prometu ne sme deliti, razen v naslednjih primerih:
 
-
če se povečuje, zaokrožuje obstoječa zaščitena kmetija ali nastaja nova zaščitena kmetija;
 
-
če se na ta način povečuje ali zaokrožuje druga kmetija oziroma se povečuje ali zaokrožuje kmetijsko zemljišče, ki je v lasti kmetijske organizacije ali samostojnega podjetnika posameznika;
 
-
če se odtujijo stavbna zemljišča;
 
-
če se odtujijo zemljišča, ki se jih po predpisih o dedovanju kmetijskih gospodarstev sme nakloniti z oporoko;
 
-
če pridobi lastninsko pravico na zaščiteni kmetiji Republika Slovenija oziroma občina;
 
-
če lastnik poveča ali vzpostavi solastninski delež na zaščiteni kmetiji v korist solastnika, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, potomca, posvojenca ali njegovega potomca tako, da zaščitena kmetija še naprej izpolnjuje pogoje po predpisih o dedovanju kmetijskih gospodarstev.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window