Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 40-1767/2006, stran 4321 DATUM OBJAVE: 14.4.2006

VELJAVNOST: od 29.5.2006 / UPORABA: od 29.5.2006

RS 40-1767/2006

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 29.5.2006 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.6.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 40/06, 51/06

Časovnica

Na današnji dan, 16.6.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 29.5.2006
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1767. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1C)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1C)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. marca 2006.
 
001-22-46/06
 
Ljubljana, dne 7. aprila 2006
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREKRŠKIH (ZP-1C)

 

1. člen

 
(1)
V Zakonu o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05 – uradno prečiščeno besedilo) se v drugem odstavku 4. člena v tretji alinei črta podpičje in doda besedilo "in prepovedjo uporabe vozniškega dovoljenja;".
 
(2)
V šestem odstavku se za besedo "globe" dodata besedi "ali opomina".
 

2. člen

 
V prvem odstavku 12. člena se na koncu doda besedilo, ki se glasi: "Enako velja, če kazenski postopek zaradi storitve kaznivega dejanja, ki ima tudi vse znake prekrška, zaradi poravnave ni bil uveden ali če je bil storilec pravnomočno oproščen storitve kaznivega dejanja, ki ima tudi vse znake prekrška. Postopek o prekršku se ne vodi, če je podan sum storitve kaznivega dejanja, ki ima tudi vse znake prekrška, vse dokler ni postopek v zvezi s kaznivim dejanjem končan. Če kazenski postopek zaradi storitve kaznivega dejanja, ki ima tudi vse znake prekrška, zaradi odloženega pregona ni bil uveden ali če zoper storilca med postopkom o prekršku začne teči kazenski postopek za kaznivo dejanje, ki ima tudi znake prekrška, se postopek o prekršku prekine do pravnomočnosti odločitve v kazenskem postopku.".
 

3. člen

 
(1)
Naslov 13. člena se spremeni tako, da se glasi: "Odgovornost pravne osebe, njene odgovorne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost".
 
(2)
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
"(2) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, so lahko odgovorni za prekršek druge osebe, če je v predpisu o prekršku tako določeno.".
 
(3)
V tretjem odstavku se za besedilom "ki je v stečaju" doda besedilo "ali samostojni podjetnik v stečaju", besedi "je odgovorna" pa nadomestita z besedama "sta odgovorna".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window