Zakon o sodiščih (ZS)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 19-779/1994, stran 1089 DATUM OBJAVE: 13.4.1994

VELJAVNOST: od 28.4.1994 / UPORABA: od 28.4.1994

RS 19-779/1994

Verzija 40 / 40

Časovnica

Na današnji dan, 18.7.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 18.5.2024
    DO nadaljnjega
 
 

779. Zakon o sodiščih (ZS)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi zakona o sodiščih

 
Razglašam zakon o sodiščih, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. marca 1994.
 
Št. 0100-34/94
 
Ljubljana, dne 1. aprila 1994.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O SODIŠČIH

 

PRVI DEL

 

1. poglavje: Temeljne določbe

 

1. člen

 
Sodno oblast v Republiki Sloveniji izvajajo sodniki na sodiščih, ustanovljenih s tem ali z drugim zakonom.
 
Določbe prvega dela tega zakona veljajo za vsa sodišča v Republiki Sloveniji, razen za ustavno sodišče.
 

1.a člen

 
S tem zakonom se v zakonodajo Republike Slovenije kot pravni akt Evropske unije prenaša tudi Okvirni sklep Sveta z dne 27. novembra 2008 o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (UL L št. 350, 30. decembra 2008, str. 60).
 

2. člen

 
Pravnomočno odločbo sodne oblasti mora spoštovati vsaka fizična in pravna oseba v Republiki Sloveniji.
 
Odločbe sodne oblasti vežejo sodišča in vse druge državne organe Republike Slovenije.
 
Imuniteto pred sodno oblastjo določajo ustava in pravila mednarodnega prava.
 
Izvršitve odločbe sodišča ne more ovirati odločba drugega državnega organa.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window