Navigacija

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 56-2759/2002, stran 5850 DATUM OBJAVE: 28.6.2002

VELJAVNOST: od 13.7.2002 / UPORABA: od 28.6.2003

RS 56-2759/2002

Verzija 29 / 29

Časovnica

Na današnji dan, 5.10.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 22.1.2022
    DO nadaljnjega
 
 

2759. Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o javnih uslužbencih (ZJU)

 
Razglašam zakon o javnih uslužbencih (ZJU), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. junija 2002.
 
Št. 001-22-60/02
 
Ljubljana, dne 20. junija 2002.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O JAVNIH USLUŽBENCIH (ZJU)

 

PRVI DEL

 

I. p o g l a v j e UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(javni uslužbenec)

 
(1)
Javni uslužbenec je posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju.
 
(2)
Javni sektor po tem zakonu sestavljajo:
 
-
državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti;
 
-
javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi;
 
-
druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti.
 
(3)
Javna podjetja in gospodarske družbe, v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv država ali lokalna skupnost, niso del javnega sektorja po tem zakonu.
 
(4)
Funkcionarji v državnih organih in organih lokalnih skupnosti niso javni uslužbenci.
 
(5)
V zakonu uporabljeni izrazi uradnik, uslužbenec, predstojnik in drugi izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
 

2. člen

(predmet urejanja)

 
(1)
Ta zakon ureja skupna načela in druga skupna vprašanja sistema javnih uslužbencev.
 
(2)
Ta zakon celovito ureja sistem javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti ter posebnosti delovnih razmerij javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti.
 

3. člen

(delodajalec)

 
(1)
Delodajalec je pravna oseba, s katero je javni uslužbenec v delovnem razmerju.
 
(2)
Delodajalec v državnem organu je Republika Slovenija, v upravi lokalne skupnosti pa lokalna skupnost.
 
(3)
Zakon lahko določi, da določene pravice delodajalca v razmerju do javnih uslužbencev, ki sklenejo delovno razmerje z osebo javnega prava, izvaja Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window