Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-E)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 56-2770/2003, stran 6521 DATUM OBJAVE: 13.6.2003

VELJAVNOST: od 13.7.2003 / UPORABA: od 13.7.2003

RS 56-2770/2003

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 13.7.2004 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.10.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 56/03

Časovnica

Na današnji dan, 4.10.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 13.7.2004
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2770. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-E)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-E)

 
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. maja 2003.
 
001-22-38/03
 
Ljubljana, dne 9. junija 2003.
 
dr. Janez Drnovšek l. r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KAZENSKEM POSTOPKU (ZKP-E)

 

1. člen

 
V zakonu o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popravek, 25/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 5/98 – odločba US, 49/98 – ZPol, 72/98, 6/99, 66/2000, 111/2001, 32/2002 – odločba US in 44/2003 – odločba US) se v osmem odstavku 25. člena besedilo "senata vrhovnega sodišča" nadomesti z besedilom "iz tretjega odstavka tega člena".
 

2. člen

 
V 39. členu se doda nova 4.a) točka, ki se glasi:
 
"4.a) če se je v postopku pri odločanju o katerem koli vprašanju seznanil z dokazom, ki se mora po določbah tega zakona izločiti iz spisov (83. člen), ne more v isti zadevi odločati o obtožbi oziroma o pritožbi ali izrednem pravnem sredstvu zoper odločbo, s katero je bilo odločeno o obtožbi, razen če vsebina dokaza očitno ni takšna, da bi lahko vplivala na njegovo odločitev;".
 

3. člen

 
(1)
V četrtem odstavku 44. člena, v prvem, četrtem in petem odstavku 218. člena in v četrtem odstavku 220. člena se besedilo "pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve" v vseh sklonih in številih nadomesti z besedo "policist" v ustreznem sklonu in številu.
 
(2)
V osmem odstavku 84. člena, v tretjem odstavku 152. člena, v prvem odstavku 153. člena, v 160. členu, v prvem, drugem in tretjem odstavku 164. člena, v 173. členu, v prvem odstavku 174. člena, v drugem odstavku 177. člena, v drugem odstavku 194. člena, v drugem odstavku 195.b člena, v petem odstavku 199.a člena, v 208. členu, v prvem in drugem odstavku 525. člena, v petem odstavku 548. člena, v drugem odstavku 549. člena in v petem odstavku 551. člena se besedilo "organ za notranje zadeve" v vseh sklonih nadomesti z besedo "policija" v ustreznem sklonu.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window