Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-E)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 115-4906/2006, stran 11985 DATUM OBJAVE: 10.11.2006

VELJAVNOST: od 25.11.2006 / UPORABA: od 25.11.2006

RS 115-4906/2006

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.1.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.5.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 115/06

Časovnica

Na današnji dan, 15.5.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2008
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4906. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-E)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-E)

 
Razglašam Zakon spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. oktobra 2006.
 
001-22-162/06
 
Ljubljana, dne 6. novembra 2006
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ-E)

 

1. člen

 
V Zakonu o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 44/06 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku 4. člena za besedo "so" doda besedilo "za namene izvedbe izvršilnega postopka", za besedo "dolžni" pa črta besedilo "ne glede na določbe predpisov, ki urejajo varstvo osebnih in drugih podatkov ali zbirk podatkov".
 
V drugem odstavku se za besedo "so" doda besedilo "za namene opravljanja neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanja".
 
Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
 
"Izvršitelji lahko za namene opravljanja neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanja iz registra motornih vozil brezplačno pridobivajo podatke o motornih vozilih, ki so dolžnikova last, za namene prodaje vrednostnih papirjev iz centralnega registra prebivalstva EMŠO dolžnika ter iz evidenc davčnih organov davčno številko dolžnika.".
 

2. člen

 
V prvem odstavku 6. člena se na koncu dodata tretji in četrti stavek, ki se glasita: "Strokovni sodelavci lahko po odredbi sodnika vodijo naroke, razen narokov za javne dražbe. O ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine po odredbi sodnika odločata sodni referent in strokovni sodelavec.".
 

3. člen

 
Za 6. členom se doda 6.a člen, ki se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window