Navigacija

Pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 40-1439/2005, stran 3995 DATUM OBJAVE: 21.4.2005

VELJAVNOST: od 22.4.2005 / UPORABA: od 3.5.2005

RS 40-1439/2005

Verzija 5 / 5

Čistopis se uporablja od 27.8.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 40/05, 69/09, 77/16, 102/20, 108/22

Časovnica

Na današnji dan, 2.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 27.8.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1439. Pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 19. člena, prvega odstavka 25. člena, prvega odstavka 26. člena in na podlagi tretjega odstavka 30. člena Zakona o matičnem registru (Uradni list RS, št. 37/03), izdaja minister za notranje zadeve
 

P R A V I L N I K
o izvrševanju zakona o matičnem registru

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
Ta pravilnik določa metodologijo in pogoje za vodenje in vzdrževanje matičnega registra (v nadaljnjem besedilu: register), popravo napak in način obnove registra, način posredovanja podatkov iz registra ter vrsto, vsebino in obliko izpiskov in potrdil iz registra.
 

2. člen

(organizacija podatkovne baze)

 
(1)
Register sestavljajo posamezne evidence kot ločene celote:
 
-
evidenca rojstev, zakonskih zvez, partnerskih zvez in smrti državljanov Republike Slovenije in tujcev, nastalih v Republiki Sloveniji;
 
-
evidenca rojstev, zakonskih zvez, partnerskih zvez in smrti državljanov Republike Slovenije, nastalih v tujini;
 
-
evidenca državljanstva Republike Slovenije;
 
-
evidenca sprememb osebnega stanja državljanov Republike Slovenije iz 4. člena Zakona o matičnem registru (v nadaljnjem besedilu: zakon);
 
-
evidenca izdanih izpiskov in potrdil iz registra;
 
-
evidenca identifikatorjev za povezovanje z administrativnimi zbirkami podatkov;
 
-
tabele s podatki o teritorialnih enotah in mali šifranti za posamezne podatke kot osnova za urejeno vodenje podatkovne baze;
 
-
zaščitne tabele, ki omogočajo sledenje sprememb in rekonstrukcijo prejšnjih stanj podatkovne baze;
 
-
evidenca uporabnikov, vključenih v elektronsko poslovanje, evidenca njihovih pravic do pridobivanja osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in internim katalogom storitev elektronskega poslovanja;
 
-
administrativne evidence podatkovne baze, ki upravljavcu omogočajo upravljanje z avtorizacijami, nadzor nad dogajanjem v podatkovni bazi ter poznejše spremljanje posegov, vpogledov in izpisov.
 
(2)
Podatki v registru so urejeni vsebinsko, časovno in teritorialno. Vsebinsko so urejeni po dogodkih (matična dejstva in druge spremembe osebnih stanj). Časovno so opredeljeni z datumi, kot je datum dogodka in datum vpisa v register. Teritorialno so podatki opredeljeni s krajem dogodka in krajem vpisa.
 

3. člen

(zbiranje podatkov)

 
(1)
Podatki se v register vpisujejo na podlagi prijav, pravnomočnih sodnih odločb in dokončnih upravnih aktov, izpiskov, zapisnikov, izjav posameznikov in iz obstoječih zbirk podatkov upravnih enot (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ). V register se vpisujejo tudi prostorski podatki, ki jih vodi Geodetska uprava Republike Slovenije v Registru prostorskih enot.
 
(2)
Listine iz prejšnjega odstavka lahko pristojni organ prejme v elektronski ali fizični obliki. Listina v elektronski obliki mora biti posredovana na način, kot ga določajo predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje in elektronski podpis.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window