Navigacija

Zakon o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 49-2570/1997, stran 4213 DATUM OBJAVE: 8.8.1997

VELJAVNOST: od 23.8.1997 / UPORABA: od 23.8.1997

RS 49-2570/1997

Verzija 5 / 5

Čistopis se uporablja od 11.1.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.11.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 49/97, 114/06 - ZUTPG, 159/21, 43/22, 163/22

Časovnica

Na današnji dan, 30.11.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 11.1.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2570. Zakon o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91)

 
Razglašam zakon o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. julija 1997.
 
Št. 001-22-90/97
 
Ljubljana, dne 4. avgusta 1997.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O POSEBNIH PRAVICAH ŽRTEV V VOJNI ZA SLOVENIJO 1991 (ZPPZV91)

 

1. člen

 
Ta zakon določa posebne pravice, ki jih zagotavlja Republika Slovenija osebam, ki so v vojni za Slovenijo 1991 kot pripadniki Teritorialne obrambe Republike Slovenije ali organov za notranje zadeve postali invalidi ter jim je na tej podlagi priznan status vojaškega vojnega invalida (v nadaljnjem besedilu: vojaški vojni invalidi) in njihovim družinskim članom ter družinskim članom civilnih oseb, ki so umrle, bile ubite ali pogrešane zaradi nasilnih dejanj ali prisilnih ukrepov JLA ali organov za notranje zadeve dotedanje SFRJ v času od 24. maja 1991 do 18. oktobra 1991 in so imele v tem času stalno prebivališče na območju današnje Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: civilne žrtve).
 
Za posebne pravice iz prejšnjega odstavka se štejejo:
 
-
doživljenjska mesečna renta (v nadaljnjem besedilu: renta),
 
-
odškodnina po posebnem zakonu, ki ureja poplačilo vojne odškodnine (v nadaljnjem besedilu: odškodnina),
 
-
štipendija in druge pravice iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona, ki pripadajo otrokom oseb padlih v vojni za Slovenijo 1991 ali umrlih za posledicami poškodb, dobljenih v tej vojni (v nadaljnjem besedilu: otroci padlih),
 
-
pavšalna odškodnina po tem zakonu (v nadaljnjem besedilu: pavšalna odškodnina).
 

2. člen

 
Upravičenci do rente so vojaški vojni invalidi, ki so utrpeli poškodbe v vojni za Slovenijo 1991 in jim je odstotek invalidnosti ugotovljen trajno.
 
Upravičenci do odškodnine so zakonski in zunajzakonski partnerji padlih, ki niso sklenili nove zakonske zveze oziroma zunajzakonske skupnosti ter starši padlih. Vsaj tri leta trajajoča življenjska skupnost, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih izenačena z zakonsko zvezo, ima po tem zakonu enake pravne posledice kot zakonska zveza. Če je oseba s statusom upravičenca do odškodnine umrla, pripada njenim dedičem prvega dednega reda po predpisih, ki urejajo dedovanje, pavšalna odškodnina.
 
Upravičenci do štipendije in prednosti pri sprejemu v dijaški oziroma študentski dom ter pravice do kritja stroškov šolske malice so otroci padlih, ki se redno šolajo oziroma imajo status študenta, vendar najdalj do 27. leta starosti.
 
Upravičenci do pavšalne odškodnine so tudi otroci padlih, ne glede na njihovo starost v času smrti starša.
 
Upravičenci do pavšalne odškodnine so tudi družinski člani civilnih žrtev. Med družinske člane civilnih žrtev se štejejo otroci, ne glede na njihovo starost v času smrti starša, starši in zakonci oziroma zunajzakonski partnerji, ki niso sklenili nove zakonske zveze oziroma zunajzakonske skupnosti. Vsaj tri leta trajajoča življenjska skupnost, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih izenačena z zakonsko zvezo, ima po tem zakonu enake pravne posledice kot zakonska zveza. Če je oseba s statusom upravičenca do odškodnine umrla, pripada pavšalna odškodnina njenim dedičem prvega dednega reda po predpisih, ki urejajo dedovanje.
 

3. člen

 
Osnova za odmero rente je enaka trikratnemu najvišjemu znesku doživljenjske mesečne rente za obdobje trajanja nasilnega dejanja od 6. aprila 1941 do 15. maja 1945 po zakonu o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 63/95, 8/96 in 44/96).
 
Renta se vojaškemu vojnemu invalidu odmeri v odstotku od osnove, ki je enak odstotku priznane invalidnosti.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window