Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi (ZSS-D)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 67-3232/2002, stran 7584 DATUM OBJAVE: 26.7.2002

VELJAVNOST: od 10.8.2002 / UPORABA: od 10.8.2002

RS 67-3232/2002

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 10.8.2002 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 67/02

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 10.8.2002
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3232. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi (ZSS-D)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi (ZSS-D)

 
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi (ZSS-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 10. julija 2002.
 
001-22-94/02
 
Ljubljana, dne 18. julija 2002.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNIŠKI SLUŽBI (ZSS-D)

 

1. člen

 
V zakonu o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98 in 48/2001) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
 
"Sodnica oziroma sodnik (v nadaljnjem besedilu: sodnik), izvoljen v sodniško funkcijo, dobi položaj, ki mu ga zagotavljajo ustava, zakon, ki ureja organizacijo in pristojnost sodišč in ta zakon."
 

2. člen

 
V 2. členu se črtata besedi "in svoboščin".
 
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
"Sodnik se mora posvečati svoji službi s polno predanostjo in izpolnjevati svoje obveznosti po svojih najboljših močeh."
 

3. člen

 
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
"Sodnik, ki meni, da je bila kakorkoli prizadeta njegova neodvisnost, lahko sodnemu svetu predlaga, da odpravi kršitev. Če sodni svet ugotovi, da je predlog utemeljen, lahko kršitev glede na njeno naravo odpravi oziroma zahteva ali predlaga njeno odpravo ter objavi svojo ugotovitev."
 
Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
 
"Sodnik je lahko s svojo pisno privolitvijo trajno premeščen na drugo sodišče ali drug organ (premestitev) ali začasno dodeljen na drugo sodišče ali drug organ (dodelitev).
 
Premestitev in dodelitev ne posegata v sodnikov položaj in sodnikovo plačo, ki ju ima sodnik na mestu, na katerega je imenovan.
 
Brez sodnikove privolitve je premestitev ali dodelitev dopustna samo v primerih in pod pogoji, ki jih določa ta zakon."

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window