Navigacija

Zakon o spremembi zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (ZRPJZ-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 36-2347/1996, stran 3073 DATUM OBJAVE: 12.7.1996

VELJAVNOST: od 27.7.1996 / UPORABA: od 1.3.1997

RS 36-2347/1996

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.3.1997 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 36/96

Časovnica

Na današnji dan, 20.3.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.3.1997
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2347. Zakon o spremembi zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (ZRPJZ-A)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o spremembi zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (ZRPJZ-A)

 
Razglašam zakon o spremembi zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (ZRPJZ-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. junija 1996.
 
001-22-70/96
 
Ljubljana, dne 5. julija 1996.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O RAZMERJIH PLAČ V JAVNIH ZAVODIH, DRŽAVNIH ORGANIH IN V ORGANIH LOKALNIH SKUPNOSTI (ZRPJZ-A)

 

1. člen

 
V zakonu o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) se v 13. členu črtajo peti, šesti in sedmi odstavek.
 

2. člen

 
Minister, pristojen za vzgojo in izobraževanje, izda pravilnik o napredovanju v plačilne razrede za zaposlene na delovnih mestih v vrtcih, osnovnem in srednjem izobraževanju najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi tega zakona.
 
V roku iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za vzgojo in izobraževanje, tudi pogoje za napredovanje v skladu s 105. členom zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96 – popravek).
 

3. člen

 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehata veljati določbi prvega in četrtega odstavka 8. člena zakona o plačah delavcev v vzgojnoizobraževalnih zavodih (Uradni list RS, št. 16/92 in 42/93).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window