Navigacija

Zakon o trgovini (ZT-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 24-887/2008, stran 2269 DATUM OBJAVE: 10.3.2008

VELJAVNOST: od 25.3.2008 / UPORABA: od 25.3.2008

RS 24-887/2008

Verzija 5 / 5

Čistopis se uporablja od 24.12.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.2.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 24/08, 47/15, 139/20, 112/21 - ZIUPGT, 161/22

Časovnica

Na današnji dan, 2.2.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 24.12.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

887. Zakon o trgovini (ZT-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o trgovini (ZT-1)

 
Razglašam Zakon o trgovini (ZT-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. februarja 2008.
 
Št. 003-02-2/2008-28
 
Ljubljana, dne 6. marca 2008
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O TRGOVINI (ZT-1)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon določa način in pogoje za opravljanje trgovinske dejavnosti ter nadzor nad izvajanjem zakona.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi uporabljeni v tem zakonu imajo naslednji pomen:
 
-
trgovina je opravljanje trgovinske dejavnosti, ki obsega nakupovanje blaga z namenom nadaljnje prodaje ne glede na to, ali je blago prodano v nespremenjenem ali spremenjenem (obdelava, predelava in dodelava) stanju;
 
-
trgovec je samostojni podjetnik posameznik ali samostojna podjetnica posameznica (v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik posameznik) ali pravna oseba, ki ima v aktu o ustanovitvi ali v drugem temeljnem aktu vpisano trgovinsko dejavnost ali določeno, da opravlja trgovinsko dejavnost, in ki to dejavnost tudi opravlja. Za trgovca se šteje tudi samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost v svojem imenu in za račun drugega trgovca ali v imenu in za račun drugega trgovca;
 
-
trgovina na drobno je nakupovanje blaga in njegova nadaljnja prodaja potrošnikom ali potrošnicam (v nadaljnjem besedilu: potrošnik);
 
-
trgovina na debelo je nakupovanje blaga in njegova nadaljnja prodaja trgovcem in drugim samostojnim podjetnikom posameznikom, pravnim osebam in drugim posameznikom, ki ga kupujejo za opravljanje svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.
 

II. TRGOVINSKA DEJAVNOST

 

3. člen

(opravljanje trgovinske dejavnosti)

 
(1)
Trgovinska dejavnost se opravlja v prodajnih objektih (v nadaljnjem besedilu: prodajalna) ali zunaj njih, pod pogoji določenimi s tem zakonom in drugimi predpisi.
 
(2)
Prodajalna je poslovni prostor. Trgovec lahko zaradi značilnosti izdelkov ali zaradi zahtev drugih predpisov opravlja trgovinsko dejavnost tudi na ustrezno urejenem prostoru ob prodajalni.
 
(3)
Če se v prodajalni opravlja tudi druga dejavnost mora biti prostor namenjen tej dejavnosti vidno ločen od dela prodajalne, ki je namenjen trgovinski dejavnosti ali pa kot tak določen v internem načrtu tega prostora.
 
(4)
Trgovec lahko v svoji prodajalni dodatno obdela hrano, tako da je primerna za uživanje, ne sme pa potrošniku omogočiti uživanja hrane ali pijače v prodajalni ali pred njo. Ne glede na določbo prejšnjega stavka lahko trgovec zaradi zaokrožitve svoje ponudbe brez izpolnjevanja posebnih pogojev, ki jih določa zakon, ki ureja gostinstvo, v prodajalni nudi potrošnikom določene vrste napitkov in živil (kava, čaj, brezalkoholne pijače in drugi topli in hladni napitki, pecivo, krofi, izdelki iz dopeke, sendviči, mini pizze in podobno).
 
(5)
V prodajalni ali pred njo so dovoljene brezplačne degustacije posameznih vrst blaga.
 
(6)
Prodaja blaga zunaj prodajaln se opravlja s potujočo prodajalno, na premični stojnici, s prodajnim avtomatom, od vrat do vrat, na daljavo in na tržnici.
 
(7)
Prodaja blaga v trgovini na debelo se lahko opravlja tudi na posebej urejenem prostoru ali v tranzitu.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window