Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI-C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 55-2752/2003, stran 6473 DATUM OBJAVE: 9.6.2003

VELJAVNOST: od 24.6.2003 / UPORABA: od 24.6.2003

RS 55-2752/2003

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 24.6.2003 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 55/03

Časovnica

Na današnji dan, 8.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 24.6.2003
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2752. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI-C)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI-C)

 
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. maja 2003.
 
001-22-32/03
 
Ljubljana, dne 5. junija 2003.
 
dr. Janez Drnovšek l. r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PRAVNIŠKEM DRŽAVNEM IZPITU (ZPDI-C)

 

1. člen

 
V zakonu o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 13/94, 71/94, 5/99 in 110/2002 – ZDT-B) se v prvem odstavku 1. člena in v 3. točki prvega odstavka 6. člena pred besedo "diplomirani" doda beseda "univerzitetni".
 

2. člen

 
V 2. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
"V tem zakonu uporabljen izraz sodniški pripravnik, zapisan v moški spolni slovnični obliki, je uporabljen kot nevtralen za ženske in za moške.".
 

3. člen

 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
 
"Univerzitetnemu diplomiranemu pravniku, ki je opravil pripravništvo po določbah drugega zakona, se prizna čas že opravljenega pripravništva, če je bilo to opravljeno v eni od možnih izbirnih oblik razporeda pripravništva po določbah tega zakona.
 
Univerzitetnemu diplomiranemu pravniku, ki je opravil strokovni izpit, ki ni pravniški državni izpit, se prizna ustrezni del pravniškega državnega izpita, ki je vsebinsko enak opravljenemu izpitu.
 
O priznanju dela izpita iz prejšnjega odstavka odloči minister, pristojen za pravosodje, v odločbi o pristopu k izpitu.".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window