Navigacija

Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 32-1350/1993, stran 1741 DATUM OBJAVE: 17.6.1993

VELJAVNOST: od 2.7.1993 / UPORABA: od 2.7.1993

RS 32-1350/1993

Verzija 5 / 5

Čistopis se uporablja od 15.7.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11 - ORZGJS40

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.7.2011
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1350. Zakon o gospodarskih javnih službah

 
Na. podlagi prvega odstavka 107. in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

UKAZ
o razglasitvi Zakona o gospodarskih javnih službah

 
Razglašam Zakon o gospodarskih javnih službah, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 2. junija 1993.
 
Št. 0100-80/93
 
Ljubljana, dne 10. junija 1993.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(gospodarske javne službe)

 
(1)
Ta zakon določa način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb.
 
(2)
Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo materialne javne dobrine (v nadaljnjem besedilu: javne dobrine) kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: republika) oziroma občina ali druga lokalna skupnost (v nadaljnjem besedilu: lokalna skupnost) zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
 

2. člen

(zagotavljanje javnih dobrin)

 
(1)
Gospodarske javne službe se določijo z zakoni s področja energetike, prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva in gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva, varstva okolja ter z zakoni, ki urejajo druga področja gospodarske infrastrukture.
 
(2)
Pri zagotavljanju javnih dobrin je pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju javnih potreb.
 

3. člen

(vrste gospodarskih javnih služb)

 
(1)
Gospodarske javne službe so republiške ali lokalne in so lahko obvezne ali izbirne. Obvezna gospodarska javna služba se določi z zakonom.
 
(2)
Način opravljanja republiške gospodarske javne službe predpiše Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) z uredbo, lokalna skupnost pa z odlokom tako, da je zagotovljeno njihovo izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov.
 
(3)
Tehnični, oskrbovalni, stroškovni, organizacijski in drugi standardi ter normativi za opravljanje gospodarskih javnih služb se urejajo s predpisi pristojnih ministrov.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window