Navigacija

Zakon o meroslovju (ZMer-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 22-974/2000, stran 3133 DATUM OBJAVE: 10.3.2000

VELJAVNOST: od 25.3.2000 / UPORABA: od 25.3.2000

RS 22-974/2000

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 20.8.2004 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.9.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 22/00, 86/04

Časovnica

Na današnji dan, 20.9.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 20.8.2004
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

974. Zakon o meroslovju (ZMer-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o meroslovju (ZMer-1)

 
Razglašam zakon o meroslovju (ZMer-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. februarja 2000.
 
Št. 001-22-28/00
 
Ljubljana, dne 2. marca 2000.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O MEROSLOVJU (ZMer-1)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Ta zakon ureja točna in mednarodno usklajena merjenja, sistem merskih enot, etalone, merilne instrumente, veljavnost listin in znakov skladnosti, meroslovne zahteve za predpakirane izdelke in meroslovni nadzor ter pristojnosti in odgovornosti Urada Republike Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: Urad).
 

2. člen

 
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
 
-
"etalon" je opredmetena mera, merilni instrument, referenčni material ali merilni sistem, katerega namen je, da definira, realizira, ohranja ali reproducira neko enoto ali eno ali več vrednosti veličine, tako da služi kot referenca;
 
-
"nacionalni etalon" je referenčni etalon, ki je z odločbo upravnega organa priznan kot podlaga za ugotavljanje vrednosti drugih etalonov zadevne veličine v Republiki Sloveniji;
 
-
"referenčni etalon" je etalon, na splošno največje meroslovne kakovosti, ki je na voljo na danem kraju ali v dani organizaciji in je osnova za merjenje na tem mestu;
 
-
"umerjanje (kalibracija)" je niz operacij za ugotavljanje povezave med vrednostmi, ki jih kaže merilni instrument ali merilni sistem, oziroma vrednostmi, ki jih predstavlja opredmetena mera ali referenčni material, in pripadajočimi vrednostmi, realiziranimi z etaloni, pod določenimi pogoji;
 
-
"sledljivost" je lastnost merilnega rezultata ali vrednosti etalona, ki omogoča navezavo na navedene reference, ponavadi nacionalne ali mednarodne etalone, skozi neprekinjeno verigo primerjav, ki imajo opredeljeno negotovost;
 
-
"merilni instrument" (v nadaljnjem besedilu: merilo) je naprava, katere namen je, da se sama ali skupaj z dodatnimi napravami uporablja za merjenje;
 
-
"redna overitev merila" je overitev, ki se izvede periodično in v skladu s predpisi;
 
-
"izredna overitev merila" je overitev, ki se izvede po predelavi, odpravi okvare ali drugih tehničnih pomanjkljivosti merila.
 

3. člen

 
Določbe tega zakona, ki urejajo merila, se nanašajo samo na merila, ki se uporabljajo za merjenje na področjih:
 
-
varovanja zdravja ljudi in živali;
 
-
varstva okolja in splošne tehnične varnosti;
 
-
prometa blaga in storitev;
 
-
postopkov pred upravnimi in pravosodnimi organi.
 

II. URAD

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window