Navigacija

Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 41-2025/1999, stran 4865 DATUM OBJAVE: 1.6.1999

VELJAVNOST: od 16.6.1999 / UPORABA: od 16.6.1999

RS 41-2025/1999

Verzija 7 / 7

Čistopis se uporablja od 30.1.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 41/99, 31/03 - odl. US, 25/04, 117/06 - ZDavP-2, 26/08, 7/09 - odl. US

Časovnica

Na današnji dan, 28.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 30.1.2009
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

2025. Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ)

 
Razglašam zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. maja 1999.
 
001-22-76/99
 
Ljubljana, dne 28. maja 1999.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N 
O KMETIJSKO GOZDARSKI ZBORNICI SLOVENIJE (ZKGZ)

 

I. POLOŽAJ IN DELOVNO PODROČJE KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE SLOVENIJE

 

1. člen

(ustanovitev)

 
V Republiki Sloveniji se ustanovi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica).
 
Cilji, zaradi katerih se ustanovi in deluje zbornica, so:
 
-
varovanje in zastopanje interesov kmetijstva, gozdarstva in ribištva;
 
-
svetovanje posameznikom in pravnim osebam, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko in ribiško dejavnost;
 
-
pospeševanje gospodarnega in okolju prijaznega kmetovanja, gozdarstva in ribištva.
 

2. člen

(pravni položaj)

 
Zbornica je pravna oseba javnega prava.
 
Kot pravna oseba je zbornica lahko lastnica premičnih in nepremičnih stvari, lahko pridobiva pravice in prevzema obveznosti, lahko ustanavlja pravne osebe oziroma se vanje vključuje.
 
Sedež zbornice je v Ljubljani.
 

3. člen

(pojem kmetijstva in gozdarstva)

 
Po tem zakonu pojem kmetijstva in gozdarstva obsega vse dejavnosti, ki po standardni klasifikaciji dejavnosti spadajo v kmetijstvo, razen storitev za rastlinsko pridelavo in živinorejo ter lovstva; gozdarstvo razen storitev za gozdarstvo; ribištvo in ribogojstvo razen storitev, povezanih z ribištvom, in storitev, povezanih z ribogojstvom.
 
Kmetijski, ribiški oziroma gozdarski obrat (v nadaljnjem besedilu: kmetijski oziroma gozdarski obrat) je gospodarska celota, ki jo sestavljajo gospodarski objekti z opremo, v katerih se opravlja katera od dejavnosti, navedenih v prvem odstavku tega člena, skupaj s stanovanjskim objektom in pripadajočimi kmetijskimi zemljišči ali gozdovi, ne glede na organizacijsko obliko. Posamezno kmetijsko ali gozdarsko gospodarstvo lahko sestavlja več kmetijskih oziroma gozdarskih obratov, če so povezani z enotnim vodenjem.
 
Med kmetijske oziroma gozdarske obrate se po tem zakonu štejejo tudi gospodarski obrati, to so gospodarske celote objektov z opremo, ki so potrebni za opravljanje določene gospodarske dejavnosti, ki predelujejo pretežno lastni pridelek oziroma lastne proizvode glavnega kmetijskega ali gozdarskega obrata (v nadaljnjem besedilu: stranski obrati), in gospodarski obrati, ki izdelujejo oziroma vzdržujejo opremo pretežno za potrebe glavnega kmetijskega ali gozdarskega obrata (v nadaljnjem besedilu: pomožni obrati).
 
Za pridelovanje vrtnin kot kmetijsko dejavnost se po tem zakonu ne štejejo urejanje in vzdrževanje vrtov ter parkov, izdelovanje vencev, šopkov in podobnih izdelkov, trgovanje s temi izdelki oziroma storitvami, razen če se te dejavnosti opravljajo v stranskem kmetijskem obratu, ki pretežno uporablja lastne pridelke glavnega obrata in ima v razmerju do tega obrata tudi manjši obseg poslovanja.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window