Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 70-3159/2004, stran 8631 DATUM OBJAVE: 28.6.2004

VELJAVNOST: od 29.6.2004 / UPORABA: od 1.7.2004

RS 70-3159/2004

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.7.2004 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 70/04

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.7.2004
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3159. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-C)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
O RAZGLASITVI ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-C)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. junija 2004.
 
Št. 001-22-135/04
 
Ljubljana, dne 28. junija 2004.
 
dr. Janez Drnovšek l. r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-C)

 

1. člen

 
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02-ZDT-B, 72/03 in 126/03) se v 5. točki 2. člena za besedo "katalog" in za besedo "spisek" doda beseda "funkcij,".
 

2. člen

 
V 5. členu se črta šesti odstavek.
 

3. člen

 
V petem odstavku 7. člena se za besedo "Katalog" doda beseda "funkcij" in vejica, besedilo "od B1" pa se nadomesti z besedilom "od A1". Doda se nov drugi stavek, ki se glasi: "Spremembe in dopolnitve kataloga funkcij, delovnih mest in nazivov vlada objavi najkasneje v tridesetih dneh od objave sprememb in dopolnitev aktov, ki so podlaga za pripravo kataloga.".
 
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
 
"(6) Uporabnik proračuna v aktu o sistemizaciji ne sme sistemizirati delovnega mesta in naziva, ki ni naveden v aktih iz prejšnjega odstavka in povzet v katalogu.".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window