Navigacija

Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 15-561/1994, stran 817 DATUM OBJAVE: 18.3.1994

VELJAVNOST: od 2.4.1994 / UPORABA: od 2.4.1994

RS 15-561/1994

Verzija 17 / 17

Čistopis se uporablja od 16.4.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 11.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 - odl. US, 38/96, 43/96 - odl. US, 82/98 - Uradni list RS, št. 57/96, 59/01, 11/03 - odl. US, 24/03 - UZ3a, 47, 68, 48/03 - odl. US, 83/04, 24/05 - odl. US, 139/06, 47/13 - UZ90,97,99, 6/18 - odl. US, 52/20

Časovnica

Na današnji dan, 11.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 16.4.2020
    DO nadaljnjega
 
 

561. Zakon o referendumu in ljudski iniciativi

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena ter drugega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi zakona o referendumu in ljudski iniciativi

 
Razglašam zakon o referendumu in ljudski iniciativi, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. februarja 1994 in o njem ponovno odločal na seji dne 8. marca 1994.
 
Št. 0100-28/94
 
Ljubljana, dne 8. marca 1994
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O REFERENDUMU IN O LJUDSKI INICIATIVI

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Ta zakon ureja referendum o spremembi ustave, zakonodajni referendum, referendum o mednarodnih povezavah in posvetovalni referendum o vprašanjih iz pristojnosti državnega zbora.
 
Ta zakon ureja tudi ljudsko iniciativo za spremembo ustave in za sprejem zakona.
 

2. člen

 
Referendum o ustanovitvi občine ureja poseben zakon.
 
V postopku za izvedbo referenduma o ustanovitvi občine se smiselno uporabljajo določbe tega zakona glede vprašanj, ki s posebnim zakonom niso drugače urejena.
 

3. člen

 
Določbe tega zakona o postopku za izvedbo referenduma se smiselno uporabljajo tudi za referendum v samoupravni lokalni skupnosti, kolikor ni s tem ali drugim zakonom drugače določeno.
 

II. REFERENDUM

 

1. Referendum o spremembi ustave

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window