Navigacija

Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 85-4154/2002, stran 9345 DATUM OBJAVE: 4.10.2002

VELJAVNOST: od 19.10.2002 / UPORABA: od 19.10.2002

RS 85-4154/2002

Verzija 8 / 8

Čistopis se uporablja od 1.1.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.11.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 85/02, 52/07, 33/09, 40/12 - ZUJF, 46/14, 61/17 - ZUPŠ, 54/22 - ZUPŠ-1

Časovnica

Na današnji dan, 28.11.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

4154. Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP)

 
Razglašam zakon o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. septembra 2002.
 
001-22-107/02
 
Ljubljana, dne 2. oktobra 2002.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O SUBVENCIONIRANJU ŠTUDENTSKE PREHRANE (ZSŠP)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Ta zakon določa pravico študentov do subvencionirane študentske prehrane, ter način in merila za subvencioniranje.
 

2. člen

 
Strokovno organizacijske naloge pri subvencioniranju študentske prehrane in nadzor nad namensko, gospodarno in učinkovito uporabo sredstev opravlja ministrstvo, pristojno za delo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
 
Za izvajanje posameznih nalog iz prejšnjega odstavka ministrstvo pooblasti Študentsko organizacijo Slovenije (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
 
Ponudnike subvencionirane študentske prehrane izbere ministrstvo na javnem razpisu v skladu s predpisi o izvrševanju proračuna. Pri razpisu sodelujejo v okviru razpisne komisije predstavniki izvajalca. V javnem razpisu se kot prednostni kriterij upošteva kakovost hrane in njena cena.
 
Medsebojna razmerja, obveznosti in odgovornosti med ministrstvom in izvajalcem se uredijo s posebno pogodbo.
 

II. NAČIN SUBVENCIONIRANJA ŠTUDENTSKE PREHRANE

 

3. člen

 
Subvencioniranje študentske prehrane se zagotavlja z odobritvijo posameznih obrokov prehrane pri ponudniku subvencionirane študentske prehrane v posameznem mesecu.
 
Subvencioniranje študentske prehrane se izvaja v obliki tiskanih bonov ali elektronskega zapisa z računalniško podprtim sistemom na način, ki zagotavlja učinkovitost, preglednost in nadzor.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window