Zakon o visokem šolstvu (ZVis)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 67-2465/1993, stran 3301 DATUM OBJAVE: 17.12.1993

VELJAVNOST: od 1.1.1994 / UPORABA: od 1.1.1994

RS 67-2465/1993

Časovnica

Na današnji dan, 21.6.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 20.11.2023
    DO nadaljnjega
 
 

2465. Zakon o visokem šolstvu (ZVis)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in drugega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o visokem šolstvu

 
Razglašam Zakon o visokem šolstvu, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. novembra 1993 in o njem ponovno odločal na seji dne 7. decembra 1993.
 
Št. 0100-136/93
 
Ljubljana, dne 8. decembra 1993
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O VISOKEM ŠOLSTVU

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon ureja statusna vprašanja visokošolskih zavodov, pogoje za opravljanje visokošolske dejavnosti, opredeljuje javno službo v visokem šolstvu in ureja način njenega financiranja.
 
S tem zakonom se urejajo tudi statusna vprašanja članic univerz, katerih dejavnost je potrebna za uresničevanje visokošolske dejavnosti (npr. knjižnice, inštituti), in študentskih domov.
 

2. člen

(vrste visokošolskih zavodov)

 
Visokošolski zavodi so univerze, fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole.
 

3. člen

(univerze)

 
Univerza zagotavlja razvoj znanosti, strokovnosti in umetnosti ter prek fakultet, umetniških akademij ali visokih strokovnih šol v izobraževalnem procesu posreduje spoznanja z več znanstvenih oziroma umetniških področij ali disciplin.
 
Univerza lahko neposredno organizira izvajanje znanstveno-raziskovalnih in študijskih interdisciplinarnih programov.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window