Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (ZIPRS-B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 34-1491/1998, stran 2269 DATUM OBJAVE: 28.4.1998

VELJAVNOST: od 29.4.1998 / UPORABA: od 29.4.1998

RS 34-1491/1998

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.4.1998 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.1.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 34/98

Časovnica

Na današnji dan, 27.1.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 29.4.1998
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1491. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (ZIPRS-B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (ZIPRS-B)

 
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (ZIPRS-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 16. aprila 1998.
 
001-22-47/87
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE (ZIPRS-B)

 

1. člen

 
V zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97 in 87/97, v nadaljnjem besedilu: zakon) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
 
"Sredstva na računih proračuna na koncu tekočega leta se uporabijo za financiranje odhodkov proračuna prihodnjega leta."
 

2. člen

 
V 4. členu se v petem odstavku za besedo "prodaje" doda vejica in beseda "nabave", besedi "državnega premoženja" pa se nadomestita z besedami "nepremičnin in premičnin v lasti Republike Slovenije". Doda se sedmi odstavek, ki se glasi:
 
"Minister, pristojen za finance, določi način vključevanja sredstev iz drugega in petega odstavka tega člena med prihodke in odhodke proračuna."
 

3. člen

 
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
 
"Sredstva iz naslova pomoči, donacij, kupnin in sredstva iz naslova prodaje, nabave in zamenjave nepremičnin in premičnin v lasti Republike Slovenije po 4. členu tega zakona, ki po posameznih proračunskih postavkah niso bila porabljena do 31. decembra tekočega leta, se prenesejo v proračun za naslednje leto.
 
Prihodki od upravljanja s sredstvi kupnin, ki po posameznih proračunskih postavkah niso bili porabljeni do 31. decembra tekočega leta, se prenesejo v proračun za naslednje leto, prihodki od upravljanja s sredstvi pomoči in donacij pa samo kolikor donator to zahteva. Za obseg prenesenih sredstev se poveča proračunska postavka na katero se nanašajo in skupni obseg odhodkov proračuna."

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window