Navigacija

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Javne agencije za železniški promet iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje lastne udeležbe v letu 2005 za projekte, ki se izvajajo v okviru programa investicij, sofinanciranih s sredstvi EU in za pokrivanje stroškov obresti iz naslova kredita, ki ga je Agencija za železniški promet najela za vzdrževanje in modernizacijo železniške infrastrukture v letu 2003 in 2004 (ZPOJAZPEU)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 72-3219/2005, stran 7696 DATUM OBJAVE: 29.7.2005

VELJAVNOST: od 30.7.2005 / UPORABA: od 30.7.2005

RS 72-3219/2005

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 30.7.2005 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.11.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 72/05, 88/05

Časovnica

Na današnji dan, 28.11.2020 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 30.7.2005
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3219. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Javne agencije za železniški promet iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje lastne udeležbe v letu 2005 za projekte, ki se izvajajo v okviru programa investicij, sofinanciranih s sredstvi EU in za pokrivanje stroškov obresti iz naslova kredita, ki ga je Agencija za železniški promet najela za vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje železniške infrastrukture v letu 2003 in 2004 (ZPOJAZPEU)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Javne agencije za železniški promet iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje lastne udeležbe v letu 2005 za projekte, ki se izvajajo v okviru programa investicij, sofinanciranih s sredstvi EU in za pokrivanje stroškov obresti iz naslova kredita, ki ga je Agencija za železniški promet najela za vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje železniške infrastrukture v letu 2003 in 2004 (ZPOJAZPEU)

 
Razglašam Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Javne agencije za železniški promet iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje lastne udeležbe v letu 2005 za projekte, ki se izvajajo v okviru programa investicij, sofinanciranih s sredstvi EU in za pokrivanje stroškov obresti iz naslova kredita, ki ga je Agencija za železniški promet najela za vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje železniške infrastrukture v letu 2003 in 2004 (ZPOJAZPEU), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2005.
 
001-22-67/05
 
Ljubljana, dne 25. julija 2005.
 
dr. Janez Drnovšek l. r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI JAVNE AGENCIJE ZA ŽELEZNIŠKI PROMET IZ NASLOVA KREDITOV, NAJETIH ZA ZAGOTAVLJANJE LASTNE UDELEŽBE V LETU 2005 ZA PROJEKTE, KI SE IZVAJAJO V OKVIRU PROGRAMA INVESTICIJ, SOFINANCIRANIH S SREDSTVI EU IN ZA POKRIVANJE STROŠKOV OBRESTI IZ NASLOVA KREDITA, KI GA JE AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI PROMET NAJELA ZA VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE V LETU 2003 IN 2004 (ZPOJAZPEU)

 

1. člen

 
(1)
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti iz naslova kreditov, ki jih bo Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije najela za zagotavljanje lastne udeležbe pri pripravi in izvedbi projektov v okviru programa investicijskih projektov skupnih evropskih politik (Phare, kohezija, TEN-T) in za pokrivanje stroškov obresti in glavnice iz naslova kredita, ki ga je Agencija za železniški promet najela za vzdrževanje in modernizacijo železniške infrastrukture v letih 2003 in 2004, do skupne višine glavnic 7.995.380.000,00 tolarjev s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški kreditov, pod naslednjimi osnovnimi pogoji:
 
-
krediti se lahko najemajo v več delih;
 
-
višina obrestne mere in stroškov kreditov mora biti primerljiva z višino obrestne mere in stroškov kreditov z državnim poroštvom;
 
-
rok odplačila kredita je največ 20 let z vključenim moratorijem na odplačilo glavnice dve leti;
 
-
rok črpanja kreditov je do konca leta 2005.
 
(2)
Sredstva, zagotovljena s krediti, se črpajo po namenu in obsegu, kot je prikazano v prilogi 1, ki je sestavni del tega zakona in se objavi skupaj z njim.
 
(3)
Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka se črpana sredstva najprej namenijo za poplačilo celotne obveznosti iz likvidnostnega zadolževanja Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije v sistemu enotnega zakladniškega računa države.
 

2. člen

 
Če Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije ne bo poravnala obveznosti iz naslova najetih kreditov, za katere je Republika Slovenija dala poroštvo po tem zakonu, bo Republika Slovenija na podlagi pisnega poziva kreditodajalca poravnala zapadle obveznosti namesto Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije.
 

3. člen

 
Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti Republike Slovenije iz tega zakona se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window