Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 22-973/2000, stran 3109 DATUM OBJAVE: 10.3.2000

VELJAVNOST: od 9.4.2000 / UPORABA: od 9.4.2000

RS 22-973/2000

Verzija 23 / 23

Čistopis se uporablja od 22.11.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.5.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 22/00, 52/02 - ZDU-1, 59/02, 110/02 - ZDT-B, 113/05 - ZJU-B, 70/06, 76/08, 40/09, 9/11 - ZP-1G, 96/12 - ZPIZ-2, 109/12, 54/15, 102/15 - ZPIZ-2B, 27/17 - KZ-1E, 11/18, 36/20 - ZZUSUDJZ, 152/20 - ZZUOOP, 200/20 - ZOOMTVI, 186/21 - KZ-1I, 206/21 - ZDUPŠOP, 141/22

Časovnica

Na današnji dan, 28.5.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 22.11.2022
    DO nadaljnjega
 
 

973. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1)

 
Razglašam zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. februarja 2000.
 
Št. 001-22-27/00
 
Ljubljana, dne 2. marca 2000.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ (ZIKS-1)

 

SKUPNE DOLOČBE

 

1. člen

 
(1)
Po tem zakonu se izvršujejo kazenske sankcije ter drugi ukrepi, ki jih je izreklo sodišče v kazenskem postopku.
 
(2)
Po določbah tega zakona se izvršujejo tudi sankcije, varstveni in vzgojni ukrepi, izrečeni v postopku o prekršku ali v kakšnem drugem postopku, če ni z zakonom drugače določeno.
 
(3)
Po določbah tega zakona se izvršuje tudi kazen zapora, ki jo je izreklo Mednarodno kazensko sodišče, in za katero je Republika Slovenija sprejela imenovanje za državo izvršitve kazni zapora.
 
(4)
Ta zakon v skladu z Direktivo 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ (UL L št. 315/57 z dne 14. 11. 2012, str. 57), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/29/EU), določa način obveščanja oškodovancev, ki imajo položaj žrtve po zakonu, ki ureja kazenski postopek.
 

2. člen

 
(1)
Kazenska sankcija se izvrši, ko postane odločba, s katero je sankcija izrečena, pravnomočna in ko za njeno izvršitev ni zakonite ovire.
 
(2)
Samo izjemoma, kadar to zakon posebej določa, se sme začeti posamezna sankcija izvrševati, še preden postane odločba, s katero je izrečena, pravnomočna.
 

3. člen

 
(1)
Če sodišče, ki je izdalo odločbo na prvi stopnji, ni samo pristojno za njeno izvršitev, mora poslati overjen prepis odločbe s potrdilom o izvršljivosti pristojnemu sodišču v osmih dneh od dneva, ko postane odločba izvršljiva, oziroma v osmih dneh od dneva, ko jo prejme od sodišča višje stopnje.
 
(2)
Izvršitev kazenske sankcije se sme odložiti samo v primerih in ob pogojih, ki jih določa zakon.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window