Zakon o ustavnem sodišču (ZUstS)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 15-562/1994, stran 820 DATUM OBJAVE: 18.3.1994

VELJAVNOST: od 2.4.1994 / UPORABA: od 2.4.1994

RS 15-562/1994

Verzija 6 / 6

Čistopis se uporablja od 23.6.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.7.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 15/94, 64/01 - ZPKSMS, 51/07, 109/12, 23/20, 92/21

Časovnica

Na današnji dan, 21.7.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 23.6.2021
    DO nadaljnjega
 
 

562. Zakon o Ustavnem sodišču

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena ter drugega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

UKAZ 
o razglasitvi zakona o Ustavnem sodišču

 
Razglašam zakon o ustavnem sodišču, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. februarja 1994 in o njem ponovno odločal na seji dne 8. marca 1994.
 
Št. 100-29/94
 
Ljubljana, dne 8. marca 1994
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l.r.
 

Z A K O N 
o ustavnem sodišču

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
(1)
Ustavno sodišče je najvišji organ sodne oblasti za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
 
(2)
Ustavno sodišče je v razmerju do drugih državnih organov samostojen in neodvisen državni organ.
 
(3)
Odločbe ustavnega sodišča so obvezne.
 

2. člen

 
(1)
Sedež ustavnega sodišča je v Ljubljani.
 
(2)
Svojo organizacijo in delo ureja ustavno sodišče s poslovnikom in drugimi splošnimi akti.
 

3. člen

 
(1)
Delo ustavnega sodišča je javno v skladu s tem zakonom.
 
(2)
Ustavno sodišče z namenom odločanja o zadevah iz svoje pristojnosti zbira in obdeluje osebne podatke o udeleženkah oziroma udeležencih (v nadaljnjem besedilu: udeleženec) v postopku oziroma podatke, katere mu sporočijo udeleženci ali državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil za potrebe odločanja ustavnega sodišča.
 
(3)
Glede obdelave in varstva osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka ustavno sodišče uporablja zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window