Navigacija

Zakon o socialnem varstvu (ZSV)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 54-2484/1992, stran 3077 DATUM OBJAVE: 13.11.1992

VELJAVNOST: od 28.11.1992 / UPORABA: od 28.11.1992

RS 54-2484/1992

Verzija 47 / 49

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 29.7.2023
    DO 31.12.2023
 
 

2484. Zakon o socialnem varstvu (ZSV)

 
Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o socialnem varstvu

 
Razglaša se Zakon o socialnem varstvu, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na sejah Družbenopolitičnega zbora in Zbora združenega dela dne 29. oktobra 1992 ter na seji Zbora občin dne 4. novembra 1992
 
Št. 0100-108/92
 
Ljubljana, dne 4. novembra 1992.
 
Predsednik Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O SOCIALNEM VARSTVU

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Socialno varstvena dejavnost obsega preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva.
 

1.a člen

 
S tem zakonom se prenaša v slovenski pravni red Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ (UL L št. 315 z dne 14. 11. 2012, str. 57) zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št 287 z dne 31. 10. 2015, str. 87) v delu, ki se nanaša na zagotavljanje podpore žrtvam kaznivih dejanj.
 

2. člen

 
Država zagotavlja in razvija delovanje socialno varstvenih zavodov, ustvarja pogoje za zasebno delo v socialno varstveni dejavnosti ter podpira in spodbuja razvoj samopomoči, dobrodelnosti, oblik neodvisnega življenja invalidov ter drugih oblik prostovoljnega dela na področju socialnega varstva.
 
Socialno varstveni program, ki ga sprejme Državni zbor:
 
-
določi strategijo razvoja socialnega varstva;
 
-
opredeli prednostna razvojna področja socialnega varstva;
 
-
opredeli specifične potrebe in možnosti posameznih območij;
 
-
določi mrežo javne službe, ki jo zagotavlja država.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window