Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-F)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 93-4598/2007, stran 12469 DATUM OBJAVE: 12.10.2007

VELJAVNOST: od 13.10.2007 / UPORABA: od 13.10.2007

RS 93-4598/2007

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.1.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.5.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 93/07

Časovnica

Na današnji dan, 15.5.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2008
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4598. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-F)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-F)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. septembra 2007.
 
001-22-114/07
 
Ljubljana, dne 8. oktobra 2007
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ-F)

 

1. člen

 
V Zakonu o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) se 40.a člen spremeni tako, da se glasi:
 

"40.a člen

(Plačilo sodne takse za predlog na podlagi verodostojne listine)

 
Ne glede na enajsti odstavek 40. člena tega zakona in ne glede na Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) se v postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine plača sodna taksa za predlog in sklep o izvršbi z navedbo sklicne številke, ki je navedena na obrazcu predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine, ali je zavezancu sporočena po elektronski poti v primeru, da ta vlaga predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine po elektronski poti.
 
Če sodna taksa za predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, ki ni poslan po elektronski poti, in za sklep o izvršbi ob nastanku taksne obveznosti ni plačana ali ni plačana z navedbo sklicne številke, ravna sodišče s takšnim predlogom kot z nepopolno vlogo in pošlje zavezancu zahtevo, da v osmih dneh od njenega prejema plača sodno takso. Zahteva mora vsebovati višino dolžne sodne takse, številko računa za nakazilo, novo sklicno številko ter opozorilo glede posledic, če sodna taksa ne bi bila plačana pravočasno. Za nepravočasno plačilo sodne takse se šteje tudi, če taksni zavezanec ne plača sodne takse z uporabo sklicne številke, navedene v zahtevi.
 
Šteje se, da je predlog za izvršbo iz prejšnjega odstavka umaknjen, če sodna taksa ni bila plačana niti po poteku roka, določenega v zahtevi, pogoji za oprostitev plačila sodne takse pa niso dani.
 
V primeru iz prvega odstavka tega člena zavezancu ni treba prilagati dokazil o plačilu sodne takse.".
 

2. člen

 
Za 40.a členom se dodata 40.b in 40.c člen, ki se glasita:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window