Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (ZJC-B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 92-3952/2005, stran 9394 DATUM OBJAVE: 18.10.2005

VELJAVNOST: od 19.10.2005 do 31.3.2011 / UPORABA: od 19.10.2005 do 30.6.2011

RS 92-3952/2005

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 1.7.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.1.2022: NEAKTUALEN.

Uradni list RS, št. 92/05, 69/08 - ZCestV, 109/10 - ZCes-1

Časovnica

Na današnji dan, 25.1.2022 je:

 • ČISTOPIS
 • NEAKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.7.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 
 

3952. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (ZJC-B)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (ZJC-B)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (ZJC-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. septembra 2005.
 
Št. 001-22-84/05
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNIH CESTAH (ZJC-B)

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

19. člen

(obstoječe javne ceste)

 
(1)
Če ob uveljavitvi tega zakona obstoječa javna cesta poteka po nepremičninah, ki so v lasti drugih oseb, kot pa določa prvi odstavek 3. člena zakona, se lahko lastninska pravica odvzame ali omeji proti odškodnini ali nadomestilu v naravi v posebnem postopku razlastitve, določenem v tem členu.
 
(2)
Za poseben postopek razlastitve se uporabljajo določbe 92. do 114. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list Republike Slovenije, št. 110/02, 8/03, 55/03-ZKZ in 58/03-ZZK-1), kolikor s tem členom niso posamezna vprašanja razlastitve drugače urejena.
 
(3)
Ne glede na določbo tretjega odstavka 93. člena Zakona o urejanju prostora se šteje, da je javna korist za razlastitev nepremičnin, po katerih poteka obstoječa javna cesta, ugotovljena, če ob vložitvi zahteve za razlastitev po njej poteka cestni promet v skladu s prvim odstavkom 2. člena zakona. Za vložitev zahteve razlastitveni upravičenec ni vezan na rok iz drugega odstavka 95. člena Zakona o urejanju prostora.
 
(4)
Ne glede na 98. člen Zakona o urejanju prostora je treba zahtevi za razlastitev po tem členu predložiti le seznam nepremičnin, predlaganih za razlastitev z njihovimi podatki iz zemljiškega katastra oziroma katastra stavb in zemljiške knjige in ponudbo iz drugega odstavka 97. člena Zakona o urejanju prostora.
 
(5)
Ne glede na 100. člen Zakona o urejanju prostora se postopek razlastitve začne z vložitvijo zahteve iz prejšnjega odstavka, o čemer upravni organ, ki vodi postopek, po uradni dolžnosti obvesti zemljiško knjigo.
 
(6)
Ne glede na določbe 103. člena Zakona o urejanju prostora pridobi razlastitveni upravičenec lastninsko pravico na nepremičninah, po katerih poteka obstoječa javna cesta z dokončnostjo odločbe o razlastitvi in lahko z dokončnostjo odločbe tudi prevzame nepremičnino v posest, če je še nima v posesti.
 
(7)
Dosedanji lastnik nepremičnine, za katero zaradi gradnje javne ceste ni bila plačana odškodnina po takrat veljavnih predpisih oziroma za katero se tedanji lastnik pravici do odškodnine ni odpovedal, lahko po pravnomočnosti odločbe zahteva plačilo odškodnine ali nadomestno nepremičnino.
 
(8)
Določbe 61. člena zakona se uporabljajo ne glede na lastništvo nepremičnin, po katerih teče obstoječa javna cesta iz prvega odstavka tega člena.
 
 • topic_Cestni_promet
 • topic_Promet_in_zveze
 • topic_GOSPODARSKE_DEJAVNOSTI
 • topic_TFL_Register_predpisov_iz_davčno-finančnega_področja
 • topic_Gradbeništvo
 • topic_Energetika,_Rudarstvo,_Gradbeništvo
 • topic_GOSPODARSKE_DEJAVNOSTI
 • topic_TFL_Register_predpisov_iz_davčno-finančnega_področja
 
Št. 321-10/91-7/25
 
Ljubljana, dne 29. septembra 2005
 
EPA 353-IV
 
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije France Cukjati, dr. med., l. r.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window