Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 23-1315/1996, stran 1838 DATUM OBJAVE: 29.4.1996

VELJAVNOST: od 14.5.1996 / UPORABA: od 14.5.1996

RS 23-1315/1996

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 14.5.1996 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 9.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 23/96

Časovnica

Na današnji dan, 9.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 14.5.1996
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1315. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-A)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-A)

 
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. aprila 1996.
 
001-22-45/96
 
Ljubljana, dne 24. aprila 1996.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE (ZVRS-A)

 

1. člen

 
V zakonu o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) se določbe 1. do 9. člena v I. poglavju – Splošne določbe – in v II. poglavju – Funkcije vlade – v celoti nadomestijo z novim besedilom 1. do 7. člena pod poglavjem I. Splošne določbe, tako da se glasijo:
 

"I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) je organ izvršilne oblasti in najvišji organ državne uprave Republike Slovenije.
 

2. člen

 
Vlada v skladu z ustavo, z zakoni in z drugimi splošnimi akti Državnega zbora določa, usmerja in usklajuje izvajanje politike države. V ta namen izdaja predpise in sprejema druge pravne, politične, ekonomske, finančne, organizacijske in druge ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev razvoja države in za urejenost razmer na vseh področjih iz pristojnosti države.
 
Vlada predlaga Državnemu zboru v sprejem zakone, državni proračun, nacionalne programe in druge splošne akte, s katerimi se določajo načelne in dolgoročne politične usmeritve za posamezna področja iz pristojnosti države.
 
S proračunskim memorandumom predstavi vlada Državnemu zboru temeljne cilje in naloge ekonomske, socialne in proračunske politike vlade ter globalne okvire celotnih javnih financ za naslednje leto. Proračunski memorandum vsebuje tudi globalne cilje politike javnih financ za naslednja leta kot izhodišče za sestavo predloga državnega proračuna.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window