Navigacija

Pravilnik o vzletnih mestih in pristajalnih območjih za balone in zračne ladje

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 65-2586/2013, stran 7906 DATUM OBJAVE: 2.8.2013

RS 65-2586/2013

 
 

2586. Pravilnik o vzletnih mestih in pristajalnih območjih za balone in zračne ladje

 
Za izvrševanje tretjega odstavka 85. člena Zakona o le­talstvu (Uradni list RS, št. 81/10 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
 

P R A V I L N I K
o vzletnih mestih in pristajalnih območjih za balone in zračne ladje

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik ureja tehnične zahteve za vzletanje in prista­janje balonov in zračnih ladij na drugih urejenih površinah v domačem zračnem prometu in zračnem prevozu.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po­men:
 
1.
druge urejene površine so vzletna mesta in pristajalna območja za balone in zračne ladje;
 
2.
gosto naseljeno območje v zvezi z mestom ali naseljem je katero koli območje, ki je namenjeno bivanju ali v poslovne namene;
 
3.
letalski priročnik balona ali zračne ladje ali drug ena­kovreden dokument je letalski priročnik za balon ali zračno ladjo ali drug enakovreden dokument, ki vključuje informacije, potrebne za upravljanje balona ali zračne ladje;
 
4.
neravnina ali nevarni predmeti so neravnine ali pred­meti, ki lahko s svojimi značilnimi oblikami, višino ali drugimi značilnostmi poškodujejo kupolo balona ali zračne ladje;
 
5.
nevarne ovire so daljnovodi, večnivojska križišča, že­lezniške proge, avtoceste, energetska postrojenja in gosto naseljena območja;
 
6.
območje delovanja je območje, ki ni letališče ali vzleti­šče in ga operator določi za vzletanje in pristajanje v zračnem prevozu;
 
7.
območje letenja je območje, ki ni letališče ali vzletišče in je primerno za športno letenje in usposabljanje pilotov ter za prireditve z baloni;
 
8.
območje z večjimi vodnimi površinami je območje, ki ga glede na vremenske razmere vodja balona ali zračne ladje ne more preleteti v 30 minutah;
 
9.
območje z visoko vegetacijo je gosto poraščeno goz­dnato območje;
 
10.
operativni priročnik je priročnik, ki vsebuje postopke, navodila in smernice, ki ga uporablja operativno osebje pri izvajanju svojih nalog;
 
11.
operator je pravna ali fizična oseba, ki upravlja enega ali več balonov ali zračnih ladij v zračnem prevozu;
 
12.
potnik je fizična oseba, ki se prevaža z balonom ali zračno ladjo in ni član posadke;
 
13.
pristajalno mesto je točka na tleh v pristajalnem obmo­čju, kjer se košara balona ali gondola zračne ladje po pristanku ustavi;
 
14.
spremljevalno vozilo je vozilo, ki ga upravlja član ze­meljskega osebja operatorja, ki je v stalni zvezi z vodjo balona ali zračne ladje in po njegovih napotkih sledi balonu ali zračni ladji zato, da sodeluje pri manevrih balona ali zračne ladje na tleh ter pri vzletu in pristanku;
 
15.
vodja balona ali zračne ladje je pilot, ki je imenovan za vodjo balona ali zračne ladje in je odgovoren za varen polet;
 
16.
zbirno mesto je točka, ki jo operator določi za zbiranje potnikov in drugih oseb pred poletom in po poletu z balonom ali zračno ladjo;
 
17.
zemeljsko osebje je osebje, ki pomaga pri sestavlja­nju, napihovanju in pospravljanju balona ali zračne ladje ter spremlja let balona ali zračne ladje na tleh.
 

3. člen

(vzletno mesto)

 
(1)
Vodja balona ali zračne ladje glede na vremenske raz­mere izbere ustrezno vzletno mesto kjer koli znotraj območja letenja ali območja delovanja, pri čemer mora upoštevati varno­stne zahteve iz tega člena in ustreznega letalskega priročnika balona ali zračne ladje.
 
(2)
Vzletno mesto zagotavlja oddaljenost od nevarnih ovir v trenutku vzleta vsaj 100 metrov od položaja košare balona ali zračne ladje in najmanj +/- 15-stopinjsko smerno oddaljenost od nevarnih ovir v pričakovani smeri vzleta.
 
(3)
Če v letalskem priročniku balona ali zračne ladje ni dolo­čeno drugače, mora biti vzletno mesto za balone in zračne ladje določena travnata ali druga primerna površina brez neravnin ali nevarnih predmetov, ki na dolžini treh metrov ne presegajo 30 centimetrov na površini, kjer se razprostre kupola balona. Pri zračnem prevozu se k vsakemu vzletnemu mestu določi prostor za potnike in zemeljsko osebje, ki sodeluje pri operaciji.
 
(4)
Če v letalskem priročniku balona ni določeno drugače, morajo biti dimenzije vzletnega mesta za balone naslednje:
 
-
dolžina vzletnega mesta najmanj enaka dvakratni kon­strukcijski višini balona,
 
-
širina vzletnega mesta najmanj enaka konstrukcijskemu premeru kupole balona, povečanemu za pet metrov na vsaki strani kupole balona.
 
(5)
Če v letalskem priročniku zračne ladje ni določeno drugače, morajo biti dimenzije vzletnega mesta za zračne ladje naslednje:
 
-
dolžina vzletnega mesta najmanj enaka dvakratni kon­strukcijski dolžini zračne ladje,
 
-
širina vzletnega mesta najmanj enaka dvakratni kon­strukcijski višini kupole zračne ladje.
 
(6)
Vodja balona ali zračne ladje lahko za vzlet uporabi tudi vzletišče in javno letališče ali letališče za lastne potrebe, ki izpolnjuje pogoje iz prvega do petega odstavka tega člena in to dovoljujejo odobreni postopki in drugi pogoji za varno vzletanje in pristajanje na določenem vzletišču ali javnem letališču.
 
(7)
Vodja balona ali zračne ladje zagotovi, da so potniki pri postopkih pred vkrcanjem v košaro balona ali v potniški prostor zračne ladje na varni oddaljenosti, kot jo določi vodja balona ali zračne ladje, in da ne ovirajo postopkov pred vzletom. Vodja balona ali zračne ladje ali po njegovem navodilu član zemeljskega osebja, ki sodeluje pri operaciji, pouči potnike o ravnanju na vzletnem mestu med čakanjem na vkrcanje in med vkrcanjem v košaro balona ali v prostor za potnike zračne ladje.
 
(8)
Spremljevalno vozilo balona ali zračne ladje mora biti pri vzletu postavljeno na privetrni strani balona ali zračne ladje in mora omogočati privez balona ali zračne ladje z varnostno vrvjo in spono za hitro odpenjanje, kot je določeno v letalskem priročniku balona ali zračne ladje in v operativnem priročniku operatorja, kadar se balon ali zračna ladja uporablja za komer­cialno dejavnost.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window