Navigacija

Kazenski zakonik (KZ-1-UPB2) (uradno prečiščeno besedilo)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 50-2065/2012, stran 5111 DATUM OBJAVE: 29.6.2012

RS 50-2065/2012

 
 

2065. Kazenski zakonik (KZ-1-UPB2) (uradno prečiščeno besedilo)

 
 
Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 18. 10. 2011 je Državni zbor na seji dne 14. 6. 2012 potrdil uradno prečiščeno besedilo Kazenskega zakonika, ki obsega:
 
Kazenski zakonik – KZ-1 (Uradni list RS, št. 55/08 z dne 4. 6. 2008),
 
Popravek Kazenskega zakonika – KZ-1 (Uradni list RS, št. 66/08 z dne 1. 7. 2008),
 
Zakon o spremembi Kazenskega zakonika – KZ-1A (Uradni list RS, št. 39/09 z dne 26. 5. 2009) in
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika – KZ-1B (Uradni list RS, št. 91/11 z dne 14. 11. 2011).
 
Št. 713-01/12-8/2
 
Ljubljana, dne 14. junija 2012
 
EPA 334-VI
 
Državni zbor Republike Slovenije dr. Gregor Virant l.r. Predsednik
 

K A Z E N S K I Z A K O N I K
uradno prečiščeno besedilo (KZ-1-UPB2)

 

SPLOŠNI DEL

 

Prvo poglavje

 

TEMELJNE DOLOČBE

 

1. člen

Uveljavljanje kazenske odgovornosti

 
(1)
Kazenska odgovornost v Republiki Sloveniji se sme uveljavljati ob spoštovanju ustavno zagotovljenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin v demokratični ureditvi ter na načelih pravne države.
 
(2)
Po tem zakoniku se kazenska odgovornost uveljavi s kaznovanjem polnoletnih oseb zaradi storjenih kaznivih dejanj na podlagi ugotovljene krivde.
 
(3)
Kazenska odgovornost se ne uveljavi zoper osebo, katere krivda je izključena, ker ob storitvi ni bila prištevna. Taki osebi se za dejanje, ki ima znake kaznivega dejanja in je v nasprotju s pravom (protipravno dejanje), smejo izreči ukrepi, določeni s tem zakonikom.
 

2. člen

Ni kaznivega dejanja in kazni brez zakona

 
Nikomur ne sme biti izrečena kazen ali druga kazenska sankcija za dejanje, ki ga zakon ni določil kot kaznivo dejanje, še preden je bilo storjeno, in za katero ni bila z zakonom predpisana kazen ali druga kazenska sankcija.
 

3. člen

Sistem kazenskih sankcij

 
(1)
Kazenske sankcije so: kazni, opozorilne sankcije in varnostni ukrepi.
 
(2)
Za kaznivo dejanje je v zakonu vedno predpisana kazen, ki se izreče storilki oziroma storilcu (v nadaljnjem besedilu: storilec) v sorazmerju s težo dejanja in njegovo krivdo. Ob pogojih, določenih v splošnem delu tega zakonika, se storilcu smejo izreči namesto kazni opozorilne sankcije in poleg kazni ali opozorilne sankcije še varnostni ukrepi.
 
(3)
Ob pogojih, določenih s tem zakonikom, se storilcu zaradi storjenega kaznivega dejanja izrečeta tudi odvzem premoženjske koristi in objava sodbe.
 
(4)
Kadar predpisi določajo, naj se zaradi same obsodbe za kaznivo dejanje obsojenki oziroma obsojencu (v nadaljnjem besedilu: obsojenec) poleg izrečenih kazenskih sankcij odvzamejo ali omejijo kakšne pravice, velja tudi za take pravne posledice prepoved iz prejšnjega člena.
 
(5)
Ob pogojih, določenih s tem zakonikom, se storilcu, ki ni kriv, ker ob storitvi protipravnega dejanja ni bil prišteven, smejo izreči varnostni ukrepi, odvzem premoženjske koristi in objava sodbe. Določbe o pravnih posledicah obsodbe veljajo tudi za te storilce.
 

Drugo poglavje

 

VELJAVNOST KAZENSKEGA ZAKONIKA

 

1. Osebna veljavnost

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window