Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2H)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 30-1283/2012, stran 2632 DATUM OBJAVE: 26.4.2012

VELJAVNOST: od 27.4.2012 / UPORABA: od 1.1.2012

RS 30-1283/2012

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 5.10.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 30/12, 81/13 - ZDDPO-2J

Časovnica

Na današnji dan, 21.3.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 5.10.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1283. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2H)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2H)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. aprila 2012.
 
Št. 003-02-3/2012-4
 
Ljubljana, dne 25. aprila 2012
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2H)

 

1. člen

 
V Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 - ZDavP-2B, 43/10, 59/11 in 24/12) se v prvem odstavku 55. člena v prvem stavku število »40« nadomesti s številom »100« ter črtata tretji in četrti stavek.
 
Doda se sedmi odstavek, ki se glasi:
 
»(7)
Znižanje davčne osnove po tem členu se izključuje z znižanjem davčne osnove po 55.a členu tega zakona.«.
 

2. člen

 
V prvem odstavku 55.a člena se število »30« nadomesti s številom »40« in črta besedilo »ne več kot 30.000 eurov in«.
 
V tretjem odstavku se besedilo »usredstveni stroški na­ložb v tuja opredmetena osnovna sredstva« nadomesti z be­sedilom »stvarne pravice na nepremičninah ter druge podobne pravice«.
 
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»(5)
Zavezanec lahko za neizkoriščen del olajšave iz prvega odstavka tega člena zmanjšuje davčno osnovo v na­slednjih petih davčnih obdobjih po obdobju vlaganja, vendar največ v višini davčne osnove.«.
 

3. člen

 
V 60. členu se število »20« nadomesti s številom »15«.
 

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window