Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center v Postojni

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 5-204/2008, stran 394 DATUM OBJAVE: 18.1.2008

VELJAVNOST: od 19.1.2008 / UPORABA: od 19.1.2008

RS 5-204/2008

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 19.1.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 5/08

Časovnica

Na današnji dan, 18.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 19.1.2008
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

204. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center v Postojni

 
 
Na podlagi 61. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet Občine Postojna na 11. seji dne 11. 12. 2007 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center v Postojni

 

1. člen

 
(1)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt Center v Postojni, ki ga je pod številko projekta AA – O8/07 v mesecu oktobru 2007 izdelal Atelje Aleksandra, Aleksandra Leban Meze s.p.
 
(2)
Občinski podrobni prostorski načrt je sestavljen iz besedila in grafičnega dela.
 
(3)
Sestavni del podrobnega prostorskega načrta so tudi priloge, ki so določene s tem odlokom.
 

2. člen

 
(1)
Besedilo in grafični del občinskega prostorskega načrta sta sestavni del tega odloka.
 
(2)
Besedilo podrobnega občinskega prostorskega načrta obsega:
 
1.
opis prostorske ureditve:
 
-
območje obdelave,
 
-
cilji prostorskega načrta,
 
-
urbanistične odločitve,
 
2.
ureditveno območje – seznam parcel,
 
3.
namenska raba:
 
-
namenska raba za posamezne objekte (razlaga šifranta objektov),
 
-
dopustne gradnje (razlaga šifrant objektov),
 
4.
predvidene prostorske ureditve:
 
-
organizacija dejavnosti in namenska raba objektov,
 
-
rušitve po posameznih območjih,
 
-
tlorisni in višinski gabariti objektov in dopustne tolerance,
 
-
gradnja enostavnih in postavitev začasnih objektov,
 
-
usmeritve za oblikovanje objektov,
 
-
posebna merila za oblikovanje objektov,
 
-
strokovne zasnove s področja varstva kulturne dediščine,
 
-
zelene in javne površine,
 
5.
parcelacija, gradbene parcele in zakoličba,
 
6.
nove zemljiške parcele in predvidena izraba prostora,
 
7.
zasnova prometnih rešitev:
 
-
predlagan koncept urbane – prometne regulacije,
 
-
glavne prometne usmeritve,
 
-
mirujoči promet,
 
8.
idejne rešitve komunalnih vodov:
 
-
kanalizacija,
 
-
vodovod,
 
-
elektroenergetsko napajanje,
 
-
VN in NN napajanje in javna razsvetljava,
 
-
telefonsko omrežje,
 
-
kabelski telekomunikacijski sistem,
 
-
prečkanja in približevanja komunalnih vodov,
 
-
odvoz in zbiranje odpadkov,
 
-
obveznost priključevanja na prometno, energetsko, vodovodno in drugo kom. infra,
 
9.
rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 
10.
strokovna ocena vplivov na okolje in vplivnega območja,
 
11.
ocena stroškov za izvedbo prostorskega načrta.
 
(3)
Grafični del obsega:
 
list 1  ureditveno območje z rušitvami       M 1:500
list 2  prikaz prostorske ureditve         M 1:500
list 3  prometna situacija             M 1:500
list 4  parcelacija, gradbene parcele in zakoličba M 1:500
list 5  zelene in javne površine          M 1:500
list 6  višinska regulacija – prerezi        M 1:500
list 7  zbirna karta komunalnih naprav       M 1:500
list 8  situacija kanalizacije           M 1:500
list 9  situacija vodovoda             M 1:500
list 10 električne instalacije – jaki tok      M 1:500
list 11 električne instalacije – šibki tok     M 1:500
list 12 prostorski prikazi.
 

3. člen

(priloge lokacijskega načrta)

 
Priloge občinskega podrobnega prostorskega lokacijskega načrta so:
 
1.
povzetek za javnost;
 
2.
izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev;
 
3.
obrazložitev in utemeljitev občinskega lokacijskega načrta;
 
4.
strokovne podlage za pripravo občinskega lokacijskega načrta;
 
5.
smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora;
 
6.
seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi lokacijskega načrta;
 
7.
ocena stroškov za izvedbo lokacijskega načrta;
 
8.
spis postopka priprave in sprejemanja občinskega lokacijskega načrta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window