Navigacija

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 163-4187/2022, stran 13676 DATUM OBJAVE: 27.12.2022

VELJAVNOST: od 26.1.2023 / UPORABA: od 26.1.2023

RS 163-4187/2022

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 26.1.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 163/22

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 26.1.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4187. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

 
Razglašam Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. decembra 2022.
 
Št. 003-02-2/2022-4
 
Ljubljana, dne 23. decembra 2022
 
Nataša Pirc Musar predsednica Republike Slovenije
 

Z A K O N
O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-2)

 

I. DEL TEMELJNE DOLOČBE

 

1. poglavje Splošne določbe

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta zakon ureja uresničevanje človekove pravice do varstva osebnih podatkov, obveznosti, načela, upravičenja, postopke in ukrepe, s katerimi se zagotavlja ustavna skladnost, zakonitost in upravičenost posegov v zasebnost, dostojanstvo, tajnost osebnih podatkov, podatkovna samoodločba oziroma druge temeljne pravice posameznika pri obdelavi osebnih podatkov ter pravila o prostem pretoku osebnih podatkov za izvajanje Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2; v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba), ter druga vprašanja obdelave in varstva osebnih podatkov.
 
(2)
Za vprašanja varstva in obdelave osebnih podatkov, ki jih ureja zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov pri obravnavanju kaznivih dejanj, se ne uporabljajo določbe tega zakona.
 

2. člen

(prepoved diskriminacije glede obdelave osebnih podatkov)

 
Obdelava osebnih podatkov je prepovedana, če se izvaja na način ali ima za posledico nedopustno diskriminacijo glede na narodnost, raso, barvo kože, veroizpoved, etnično pripadnost, spol, jezik, politično ali drugo prepričanje, spolno usmerjenost, spolno identiteto, premoženjsko stanje, kraj rojstva, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost, državljanstvo, kraj oziroma vrsto prebivališča, zdravstveno stanje, genske predispozicije ali katero koli drugo osebno okoliščino posameznice in posameznika (v nadaljnjem besedilu: posameznik).
 

3. člen

(področje uporabe)

 
(1)
Določbe tega zakona veljajo za obdelave osebnih podatkov na področjih, ki jih ureja Splošna uredba ali jih posebej ureja ta zakon in se izvajajo v celoti ali delno z avtomatiziranimi sredstvi, in za drugačno obdelavo kakor z avtomatiziranimi sredstvi za osebne podatke, ki so del zbirke ali so namenjeni oblikovanju dela zbirke.
 
(2)
Določbe tega zakona ne veljajo za obdelave osebnih podatkov, ki jih izvajajo posamezniki med potekom popolnoma osebne ali domače dejavnosti.
 
(3)
Za obdelave osebnih podatkov, ki jih Splošna uredba ne ureja, se uporabljajo določbe drugih zakonov, ki urejajo te obdelave, subsidiarno določbe tega zakona ter smiselno določbe 4. do 7. in 9. do 23. člena Splošne uredbe.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window