Navigacija

Zakon o zavodih (ZZ)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 12-481/1991, stran 442 DATUM OBJAVE: 22.3.1991

VELJAVNOST: od 30.3.1991 / UPORABA: od 30.3.1991

RS 12-481/1991

Verzija 11 / 11

Čistopis se uporablja od 7.3.2007 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I - ZUDE, 55/92 - ZVDK, 13/93 - ZP-G, 66/93 - ZP-H, 66/93 - ZVDK-A, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP

Časovnica

Na današnji dan, 26.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 7.3.2007
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

481. Zakon o zavodih

 
 
Na podlagi 3. točke 379. člena ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
 

ZAKON
o razglasitvi zakona o zavodih

 
Razglaša se zakon o zavodih, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na sejah Družbenopolitičnega zbora, Zbora občin in Zbora združenega dela dne 19. marca 1991.
 
0100-324/91
 
Ljubljana, dne 19. marca 1991.
 
Predsednik Milan Kučan l. r.
 

ZAKON
o zavodih

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Ta zakon ureja statusna vprašanja zavodov.
 
Zavodi so organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička.
 

2. člen

 
Zavode lahko ustanovijo domače in tuje fizične in pravne osebe, če ni za posamezne dejavnosti ali za posamezne vrste zavodov z zakonom drugače določeno.
 

3. člen

 
Za opravljanje javnih služb se ustanovijo javni zavodi.
 
Javni zavodi se lahko ustanovijo tudi za opravljanje dejavnosti, ki niso opredeljene kot javne službe, če se opravljanje dejavnosti zagotavlja na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo.
 
Javne zavode ustanovijo republika, občine, mesto in druge z zakonom pooblaščene javne pravne osebe.
 
Samoupravna narodnostna skupnost ima pravico soustanoviti ali tudi sama ustanoviti javni zavod, ki opravlja dejavnost, pomembno za uresničevanje pravic narodnosti.
 
Soustanovitelji javnega zavoda so lahko tudi druge pravne in fizične osebe.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window