Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 19-712/2015, stran 1987 DATUM OBJAVE: 20.3.2015

VELJAVNOST: od 4.4.2015 / UPORABA: od 4.4.2015

RS 19-712/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 4.4.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 1.12.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 19/15

Časovnica

Na današnji dan, 1.12.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 4.4.2015
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

712. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1B)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. marca 2015.
 
Št. 003-02-2/2015-21
 
Ljubljana, dne 17. marca 2015
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVNEM TOŽILSTVU (ZDT-1B)

 

1. člen

 
V Zakonu o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 - ZDU-1F, 47/12, 15/13 - ZODPol, 47/13 - ZDU-1G in 48/13 - ZSKZDČEU-1) se v 21. členu doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
 
»(6)
Ne glede na tretji odstavek tega člena lahko v postopku pred pritožbenim sodiščem druge stopnje po pooblastilu, ki ga za posamezno zadevo določi vodja pristojnega pritožbenega oddelka s soglasjem vodje pristojnega državnega tožilstva, nastopajo skupaj z višjim državnim tožilcem tudi okrajni oziroma okrožni državni tožilci, ki so vložili oziroma zastopali kazensko obtožbo v postopku na prvi stopnji.«.
 

2. člen

 
V prvem odstavku 32. člena se za besedo »Nepopolne« dodata besedi »ali prepozne«, besedi »s sklepom« pa se črtata.
 
Tretji odstavek se črta.
 
Dosedanji četrti odstavek, ki postane tretji, se spremeni tako, da se glasi:
 
»(3)
Na podlagi ugotovitev, ki temeljijo na razpisnem gradivu in mnenju vodje državnega tožilstva, lahko Državnotožilski svet opravi preizkuse strokovnega znanja, osebnih lastnosti, sposobnosti in veščin, ki so potrebni za opravljanje državnotožilske službe, psihološke preizkuse ter razgovore s kandidati, in oblikuje mnenje o predlogih za imenovanje. V mnenju razvrsti kandidate glede na oceno o primernosti za imenovanje in utemelji razloge za sprejeto razvrstitev.«.
 
Dosedanji peti odstavek postane četrti, za njim pa se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
 
»(5)
Merila in metode za preizkus strokovne usposobljenosti in drugih sposobnosti kandidatov iz tretjega odstavka tega člena sprejme Državnotožilski svet.«.
 

3. člen

 
Za 38. členom se dodata nova 38.a in 38.b člen, ki se glasita:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window