Navigacija

Pravilnik o metodologiji financiranja izobraževalnih programov dvojezične srednje šole

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 107-4218/2012, stran 11880 DATUM OBJAVE: 28.12.2012

VELJAVNOST: od 1.1.2013 / UPORABA: od 1.1.2013

RS 107-4218/2012

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 26.1.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.2.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 107/12, 56/17, 5/19

Časovnica

Na današnji dan, 26.2.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 26.1.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4218. Pravilnik o metodologiji financiranja izobraževalnih programov dvojezične srednje šole

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D) in 24. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01) ob soglasju Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti - Muravideki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösseg, minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport izdaja
 

P R A V I L N I K
o metodologiji financiranja izobraževalnih programov dvojezične srednje šole

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
S tem pravilnikom se določa metodologija financiranja javno-veljavnih izobraževalnih programov za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju, ki vključuje način določitve cene na udeleženca izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: dijak), vrednosti posameznega javno-veljavnega izobraževalnega programa in postopek določitve letnega obsega sredstev, ki se jih zagotavlja dvojezični srednji šoli, ki izvaja te programe (v nadaljnjem besedilu: šola).
 

2. člen

(pomen pojmov)

 
(1)
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot v pravilniku, ki določa normative in standarde za izvajanje izobraževalnih programov na področju srednjega šolstva.
 
(2)
Pojmi, ki niso definirani v pravilniku iz prejšnjega odstavka, imajo naslednji pomen:
 
-
programi srednjega šolstva so javno-veljavni izobraževalni programi srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega in srednjega strokovnega izobraževanja ter poklicno-tehniškega izobraževanja za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju, ki so objavljeni na spletni strani ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo);
 
-
cena programa srednjega šolstva na dijaka je obseg sredstev za izvedbo programa srednjega šolstva, preračunan na dijaka na letni ravni;
 
-
letni obseg sredstev za izvajanje programa srednjega šolstva je zmnožek cene programa srednjega šolstva na dijaka in števila vpisanih dijakov v ta program v posameznem šolskem letu v šoli.
 

II. NAČIN DOLOČITVE CENE NA DIJAKA V PROGRAMIH SREDNJEGA ŠOLSTVA

 

3. člen

(podlaga za določitev cene programa srednjega šolstva na dijaka)

 
Podlage za določitev cene programa srednjega šolstva na dijaka v programih srednjega šolstva so:
 
-
zakonsko opredeljen namen financiranja programov srednjega šolstva,
 
-
predpisani normativi in standardi za izvajanje izobraževalnih programov v dvojezični srednji šoli (v nadaljevanju: normativi in standardi),
 
-
javnoveljavni izobraževalni programi, opredeljeni v prvi alineji drugega odstavka prejšnjega člena,
 
-
predpisana merila za vrednotenje materialnih stroškov za izvajanje izobraževalnih programov v dvojezični srednji šoli,
 
-
predpisi s področja plač v javnem sektorju in področne kolektivne pogodbe,
 
-
izhodišča in vrednosti posameznih elementov cene, določena s tem pravilnikom in
 
-
cenik posameznih elementov cene programov, ki ga določi minister, pristojen za srednje šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), za proračunsko obdobje.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window