Navigacija

Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1D)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 48-2011/2012, stran 4906 DATUM OBJAVE: 26.6.2012

VELJAVNOST: od 11.7.2012 / UPORABA: od 11.7.2012

RS 48-2011/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 11.7.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 9.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 48/12

Časovnica

Na današnji dan, 9.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 11.7.2012
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2011. Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1D)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1D)

 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o varstvu oko­lja (ZVO-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. junija 2012.
 
Št. 003-02-5/2012-9
 
Ljubljana, dne 22. junija 2012
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O VARSTVU OKOLJA (ZVO-1D)

 

1. člen

 
V Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - ura­dno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odločba US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09 - ZPNačrt-A in 108/09) se v VIII. poglavju »ORGANIZACIJE NA PODRO­ČJU VARSTVA OKOLJA« črta naslov pododdelka »1. Svet za varstvo okolja Republike Slovenije« ter 150. in 151. člen.
 

2. člen

 
V prvem odstavku 155. člena se črta besedilo »Svetu iz 150. člena tega zakona«.
 
V tretjem odstavku se črta beseda », Svet«.
 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

3. člen

 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo okolja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 34/10).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window