Navigacija

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 51-2266/2014, stran 5872 DATUM OBJAVE: 7.7.2014

VELJAVNOST: od 22.7.2014 / UPORABA: od 22.7.2014

RS 51-2266/2014

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 27.5.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.10.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17

Časovnica

Na današnji dan, 18.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 27.5.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2266. Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 51. člena in devetega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba v skladu z Direktivo 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L št. 26 z dne 28. 1. 2012, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2014/52/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L št. 124 z dne 25. 4. 2014, str. 1), določa:
 
-
vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna;
 
-
vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje;
 
-
podrobnejša merila, na podlagi katerih se v predhodnem postopku ugotavlja, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje.
 
(2)
Ta uredba določa tudi vrsto in obseg podatkov, ki jih mora vsebovati zahteva za začetek predhodnega postopka.
 

2. člen

(vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna)

 
(1)
Vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, so navedene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe, in označene z oznako X v stolpcu z naslovom PVO.
 
(2)
Presoja vplivov na okolje je obvezna tudi za spremembo posega v okolje, ki je v skladu s predpisi že dovoljen, se izvaja ali je že izveden, in ne glede na to, ali je bilo za poseg v okolje pred njegovo spremembo že pridobljeno okoljevarstveno soglasje ali sklep v predhodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, če gre za spremembo posega v okolje iz:
 
-
prejšnjega odstavka, ki sama po sebi dosega ali presega prag, ki je za to vrsto posega določen v prilogi 1 te uredbe;
 
-
3. člena te uredbe, s katero bo dosežen ali presežen prag, ki je za to vrsto posega določen pri opisu vrste posega, označenega z oznako X v stolpcu z naslovom PVO v prilogi 1 te uredbe.
 
(3)
Za spremembe posega v okolje iz prejšnjega odstavka se ne šteje vzdrževanje oziroma vzdrževalna dela.
 
(4)
Presoja vplivov na okolje je obvezna tudi za poseg v okolje iz 3. člena te uredbe, ki sam ne dosega praga, ki je za to vrsto posega določen pri opisu vrste posega, označenega z oznako X v stolpcu z naslovom PVO v prilogi 1 te uredbe, če je funkcionalno in prostorsko povezan z drugimi nameravanimi ali že izvedenimi posegi v okolje in skupaj z njimi ta prag dosega ali presega.
 

3. člen

(vrste posegov v okolje, za katere se izvede predhodni postopek)

 
(1)
Vrste posegov v okolje, za katere je presoja posegov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje, so navedene v prilogi 1 te uredbe in označene z oznako X v stolpcu z naslovom PP.
 
(2)
Predhodni postopek se izvede tudi za spremembo posega v okolje, ki je v skladu s predpisi že dovoljen, se izvaja ali je že izveden, in ne glede na to, ali je bilo za poseg v okolje pred njegovo spremembo že pridobljeno okoljevarstveno soglasje ali sklep v predhodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, če gre za spremembo posega v okolje:
 
-
iz prejšnjega odstavka, ki sama po sebi dosega ali presega prag, ki je za to vrsto posega določen v prilogi 1 te uredbe, ne dosega pa višine pragu, pri kateri je presoja vplivov na okolje obvezna v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena;
 
-
iz prvega odstavka prejšnjega člena ali iz prejšnjega odstavka, ki pomeni spremembo položaja ali lege v prostoru, dimenzij objekta, zmogljivosti, sestave, načina ali obdobja obratovanja naprave, rabe surovin ali energije, in bi lahko imela pomembne škodljive vplive na okolje;
 
-
pri kateri bo prag, ki je za to vrsto posega določen v prilogi 1 te uredbe, dosežen ali presežen šele skupaj z njegovo spremembo.
 
(3)
Za spremembo posega v okolje iz prejšnjega odstavka se ne šteje vzdrževanje oziroma vzdrževalna dela.
 
(4)
Predhodni postopek se izvede tudi za poseg v okolje, ki sam ne dosega praga, ki je za to vrsto določen pri opisu vrste posega in označen z oznako X v stolpcu z naslovom PP v prilogi 1 te uredbe, če je funkcionalno in prostorsko povezan z drugimi že izvedenimi ali nameravanimi posegi v okolje in skupaj z njimi ta prag dosega ali presega.
 
(5)
Predhodni postopek se izvede tudi za poseg v okolje iz priloge 1 te uredbe, označen z oznako * v stolpcu z naslovom Opis poglavja in vrste posega, če nosilec posega v okolje prilogam iz 7. člena te uredbe priloži tudi dokazila, da je tak poseg v okolje namenjen izključno ali večinoma razvijanju ali preskušanju novih metod ali izdelkov in ne bo trajal več kot dve leti.
 
(6)
Predhodni postopek se izvede tudi za poseg v okolje, ki ne dosega pragov iz priloge 1 te uredbe, če to zahteva nosilec posega v okolje.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window