Navigacija

Zakon o dedovanju (ZD)

OBJAVLJENO V: Uradni list SRS 15-645/1976, stran 773 DATUM OBJAVE: 4.6.1976

VELJAVNOST: od 1.1.1977 / UPORABA: od 1.1.1977

SRS 15-645/1976

Verzija 14 / 14

Čistopis se uporablja od 22.10.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78, RS 13/94 - ZN, 40/94 - odl. US, 82/94 - ZN-B, 117/00 - odl. US, 67/01, 83/01 - OZ, 73/04 - ZN-C, 90/07, 31/13 - odl. US, 99/13 - ZSVarPre-C, 63/16

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 22.10.2016
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

645. Zakon o dedovanju (ZD)

 
Na podlagi 3. točke 379. člena ustave Socialistične republike Slovenije izdaja Predsedstvo Socialistične republike Slovenije
 

U K A Z
o razglasitvi zakona o dedovanju

 
Razglaša se zakon o dedovanju, ki ga je sprejela Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji Zbora združenega dela dne 26. maja 1976 in na seji Zbora občin dne 26. maja 1976 v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora na seji dne 24. maja 1976.
 
Št. P 0100-110/76
 
Ljubljana, dne 26. maja 1976.
 
Predsednik Sergej Kraigher l. r.
 

Z A K O N
O DEDOVANJU

 

Prvi del

DEDNO PRAVO

 

Prvo poglavje

SPLOŠNE DOLOČBE

 

Ureditev dedovanja

 

1. člen

 
Za dedovanje v Republiki Sloveniji veljajo določbe tega zakona, kolikor ni z drugim zakonom drugače določeno.
 

Izvajanje uredbe Evropske unije

 

1.a člen

 
S tem zakonom se za izvajanje Uredbe (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju (UL L št. 201 z dne 27. 7. 2012, str. 107; v nadaljnjem besedilu: Uredba 650/2012/EU), določajo pristojnost in postopek v zvezi z evropskim potrdilom o dedovanju, pristojnost sodišč Repub­like Slovenije za odločanje o zadevah po Uredbi 650/2012/EU in postopek prilagoditve stvarnih pravic druge države članice Evropske unije pravu Republike Slovenije.
 

Predmet dedovanja

 

2. člen

 
Deduje se lahko stvari in pravice, ki pripadajo posameznikom.
 

Enakopravnost pri dedovanju

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window