Navigacija

Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 44-1769/2005, stran 4462 DATUM OBJAVE: 5.5.2005

VELJAVNOST: od 20.5.2005 / UPORABA: od 20.5.2005

RS 44-1769/2005

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 20.5.2005 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.1.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 44/05

Časovnica

Na današnji dan, 26.1.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 20.5.2005
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1769. Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

 
 
Na podlagi 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02) je skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 14. redni seji dne 30. 3. 2005 sprejela
 

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E  
P R A V I L
obveznega zdravstvenega zavarovanja

 

1. člen

 
V Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03, 78/03 in 84/04) se v 30. členu spremeni 2. točka tako, da se glasi:
 
»2. mostička, če manjkajo zavarovani osebi:
 
-
v vidnem sektorju do štirje zobje;
 
-
v eni vrzeli zapored najmanj trije zobje, ki niso na koncu zobne vrste;
 
-
pet zob v dveh ali več vrzelih v istem ali obeh kvadrantih iste čeljusti, če so vrzeli prekinjene s po enim prisotnim zobom;«.
 
Na koncu besedila 4. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 5. točka, ki se glasi:
 
»5. zavarovana oseba ima pravico do zobno-protetičnih nadomestkov na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja, če se ob tem zagotovi celovita rehabilitacija v obeh čeljustih v okviru pravic iz tega člena.«
 

2. člen

 
V 3. odstavku 65. člena se črta pika in doda naslednje besedilo:
 
»razen pripomočkov iz 13. točke, ki jih zagotavljajo domovi za starejše, drugi splošni in posebni socialni zavodi in zavodi za usposabljanje v skladu s Pravili.«.
 

3. člen

 
V 91. členu se spremeni drugi odstavek, ki se glasi:
 
»(2) Do inzulinske črpalke in pripadajočega potrošnega materiala je upravičen(a):
 
1.
otrok do 15. leta starosti s sladkorno boleznijo tip 1 ter pogostimi in velikimi nihanji krvnega sladkorja kljub natančnemu zdravljenju z večkratnimi aplikacijami inzulina dnevno;
 
2.
zavarovana oseba z neurejeno sladkorno boleznijo tip 1, pri kateri je bilo tudi 6-mesečno izvajanje funkcionalne inzulinske terapije (FIT) neuspešno;
 
3.
zavarovana oseba s sladkorno boleznijo tip 1 in sindromom nezavedanja hipoglikemije kljub zdravljenju z večkratnimi aplikacijami inzulina dnevno;
 
4.
zavarovana oseba s sladkorno boleznijo, ki se zdravi z inzulinom med nosečnostjo in ki nima dobro urejene sladkorne bolezni.
 
Za zavarovane osebe iz 2., 3. in 4. točke tega odstavka mora biti izpolnjen tudi pogoj, da so aktivno sodelovale pri dotedanjem zdravljenju v skladu z navodili zdravnika ter so usposobljene za samokontrolo in ravnanje s črpalko. Lečeči diabetolog to potrdi s posebno izjavo, ki jo skupaj z epikrizo poteka bolezni priloži predlogu imenovanemu zdravniku in potem hrani v dokumentaciji.«
 
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
 
»(3) Potrošni material za inzulinsko črpalko obsega infuzijski set, rezervar oziroma komplet ampul in potisno paličico z navojem.«

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window